fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Colline de Sion, 2021
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van woensdag 15 september 2021 tot en met maandag 15 november 2021

Aantal teldagen : 62
Aantal teluren : 324h00

Aantal vogels : 398779
maandag  2021 07h30-13h00- Duur : 05h30 
Wassende maan (10 dagen) : Maansopkomst om 15h43 en maansondergang om 3h16
Zonsopkomst om 07h44 en zonsondergang om 16h56
Eerste daglicht om 07h10 en laatste om 17h30
Commentaar :
07h30-08h00 : Joris Duval de Coster, Edouard Lhomer, Quentin Lach, Léa Raoelison, Garance Debief, Violette Dérozier, Alice Baour, Véronique Nobillot de 7h30 à 13h; Sarah Remaoun de 8h50 à 13h. Merci tout plein à tout le monde pour cette super saison de comptage, à tantôt.
 Doelsoorten
Totaal
  Fenologie tonen  Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
1198
  Fenologie tonen  Sperwer (Accipiter nisus)
51
  Fenologie tonen  Buizerd (Buteo buteo)
117
  Fenologie tonen  Torenvalk (Falco tinnunculus)
37
  Fenologie tonen  Houtduif (Columba palumbus)
297721
  Fenologie tonen  Graspieper (Anthus pratensis)
966
  Fenologie tonen  Heggenmus (Prunella modularis)
732
  Fenologie tonen  Merel (Turdus merula)
528
  Fenologie tonen  Koperwiek (Turdus iliacus)
809
  Fenologie tonen  Goudhaan (Regulus regulus)
7
  Fenologie tonen  Gaai (Garrulus glandarius)
2248
  Fenologie tonen  Roek (Corvus frugilegus)
169
  Fenologie tonen  Zwarte Kraai (Corvus corone)
62
  Fenologie tonen  Spreeuw (Sturnus vulgaris)
3711
  Fenologie tonen  ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
7489
  Fenologie tonen  Vink (Fringilla coelebs)
43998
  Fenologie tonen  Keep (Fringilla montifringilla)
5540
  Fenologie tonen  Putter (Carduelis carduelis)
386
  Fenologie tonen  Sijs (Carduelis spinus)
5260
  Fenologie tonen  Kneu (Carduelis cannabina)
738
  Fenologie tonen  Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
150
  Fenologie tonen  Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
4234
  Fenologie tonen  Rietgors (Emberiza schoeniclus)
56
  Dagtotaal
32
trekkers
1
trekker + 1 plaatselijk
+ 3 plaatselijke
+ 1 plaatselijk
+ 19 trekken niet door
2
trekkers + 14 plaatselijke + 1 tegen de trekrichting in
1
trekker
1
trekker + 1 plaatselijk
29
trekkers
2
trekkers
2
trekkers + 1 plaatselijk
10
trekkers
1
trekker + 3 plaatselijke
31
trekkers
8
trekkers
57
trekkers + 6 tegen de trekrichting in
16
trekkers + 11 trekken niet door
6
trekkers
1
trekker
1
trekker
6
trekkers + 2 pleisterende
23
trekkers
1
trekker
 Andere soorten
Totaal
   Groene Specht (Picus viridis)
4
   Zwarte Specht (Dryocopus martius)
3
  Fenologie tonen  Grote Bonte Specht (Dendrocopos major)
96
   Winterkoning (Troglodytes troglodytes)
4
   Roodborst (Erithacus rubecula)
10
   Glanskop (Poecile palustris)
10
   ongedetermineerde kraaiachtige (Corvidae sp.)
191
   Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (Pyrrhula pyrrhula p...)
28
  Dagtotaal
+ 1 plaatselijk
+ 1 plaatselijk
1
trekker
+ 1 plaatselijk
+ 1 plaatselijk
+ 1 plaatselijk
1
trekker
8
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2022