fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Pierre-Aiguille, 2020
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van vrijdag 7 februari 2020 tot en met zaterdag 14 maart 2020

Aantal teldagen : 19
Aantal teluren : 142h55

Aantal vogels : 42287
zaterdag  2020 07h45-18h45 07h45-18h45 - Duur : 11h00 
Afnemende maan (19 dagen) : Maansopkomst om 0h16 en maansondergang om 9h47
Zonsopkomst om 06h53 en zonsondergang om 18h46
Eerste daglicht om 06h23 en laatste om 19h15
Commentaar :
07h45-18h45 : Observateurs : R.METAIS, O.CAPARROS, B.DELHOME, JL.TRAVERSIER, M.REBOULET, Morgane et David + Groupe Diois. (+30 observateurs)
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
7182
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
66
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra)
11
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Ooievaar (Ciconia ciconia)
3903
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
1262
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
407
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slangenarend (Circaetus gallicus)
33
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
7
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
367
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
1994
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Visarend (Pandion haliaetus)
6
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
46
 Gegevens tonen Algemene soort Smelleken (Falco columbarius)
2
 Gegevens tonen Algemene soort Slechtvalk (Falco peregrinus)
6
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
9801
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus)
887
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
53
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
4983
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Alpengierzwaluw (Apus melba)
12
 Gegevens tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
6
 Gegevens tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
68
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
5449
  Dagtotaal
1937
trekkers
3
trekkers
4
trekkers
16
trekkers
502
trekkers
46
trekkers
16
trekkers
3
trekkers
1
trekker
123
trekkers
41
trekkers
4
trekkers
17
trekkers
1
trekker
1
trekker
891
trekkers
235
trekkers
3
trekkers
872
trekkers
6
trekkers
4
trekkers
59
trekkers
1551
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde roofvogel (Falconiformes sp.)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
18
 Gegevens tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Roodborst (Erithacus rubecula)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
19
 Gegevens tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
460
 Gegevens tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
916
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde vinkachtige (Fringillidae sp....)
3
 Gegevens tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
31
 Gegevens tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
9
 Gegevens tonen Algemene soort Citroenkanarie (Serinus citrinella)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
3
 Gegevens tonen Algemene soort Kruisbek (Loxia curvirostra)
8
 Gegevens tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
2
  Dagtotaal
1
trekker
3
trekkers
1
trekker
1
trekker
19
trekkers
20
trekkers
9
trekkers
3
trekkers
6
trekkers
6
trekkers
1
trekker
1
trekker
3
trekkers
2
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2020