fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Charmes-sur-Moselle, 2019
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van dinsdag 24 september 2019 tot en met zaterdag 9 november 2019

Aantal teldagen : 22
Aantal teluren : 54h00

Aantal vogels : 274865
zaterdag  2019 07h30-09h30 07h30-09h30 - Duur : 02h00 
Wassende maan (11 dagen) : Maansopkomst om 16h17 en maansondergang om 3h51
Zonsopkomst om 07h33 en zonsondergang om 17h04
Eerste daglicht om 07h00 en laatste om 17h37
Commentaar :
07h30-09h30 : Observateurs : Jean-Luc Michel et Bertrand Kernel.
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
1161
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
542
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
64
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
437
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
220534
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
699
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
515
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
61
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
320
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
151
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
135
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
216
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
627
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
318
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kauw (Corvus monedula)
20
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Roek (Corvus frugilegus)
57
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
6401
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Ringmus (Passer montanus)
34
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
32398
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
309
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
86
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
206
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
915
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
636
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
77
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rietgors (Emberiza schoeniclus)
98
  Dagtotaal
49
trekkers
13
trekkers
1
trekker
1
trekker
300
trekkers
14
trekkers
3
trekkers
1
trekker
22
trekkers
23
trekkers
6
trekkers
7
trekkers
7
trekkers
10
trekkers
10
trekkers
4
trekkers
42
trekkers
1
trekker
247
trekkers
13
trekkers
5
trekkers
21
trekkers
19
trekkers
9
trekkers
8
trekkers
7
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Turkse Tortel (Streptopelia decaocto)
5
 Gegevens tonen Algemene soort Goudhaan (Regulus regulus)
20
  Dagtotaal
3
trekkers
1
trekker
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2019