fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Leucate, 2018
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van vrijdag 12 januari 2018 tot en met woensdag 16 mei 2018

Aantal teldagen : 36
Aantal teluren : 203h54

Aantal vogels : 326479
woensdag  2018 06h15-20h00 06h15-20h00 - Duur : 13h45 
Wassende maansikkel (1 dag) : Maansopkomst om 7h25 en maansondergang om 22h15
Zonsopkomst om 06h23 en zonsondergang om 21h05
Eerste daglicht om 05h50 en laatste om 21h37
Commentaar :
06h15-20h00 : Sébastien Roques, Sylvain Reyt, Jean-Michel Dramard. Une journée exceptionnelle !!
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
2284
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Purperreiger (Ardea purpurea)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra)
11
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Wespendief (Pernis apivorus)
15733
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
1440
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
805
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grauwe Kiekendief (Circus pygargus)
7
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
541
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomvalk (Falco subbuteo)
39
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
1569
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gierzwaluw (Apus apus)
60611
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vale Gierzwaluw (Apus pallidus)
31
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Alpengierzwaluw (Apus melba)
138
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bijeneter (Merops apiaster)
6527
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Oeverzwaluw (Riparia riparia)
368
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
41250
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Roodstuitzwaluw (Cecropis daurica)
29
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
11811
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
42
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Roodkeelpieper (Anthus cervinus)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
4585
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
3387
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Wielewaal (Oriolus oriolus)
16
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
25104
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
145
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
1730
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
243
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
1854
  Dagtotaal
8
trekkers
2
trekkers
3
trekkers
11232
trekkers
76
trekkers
4
trekkers
2
trekkers
96
trekkers
15
trekkers
17
trekkers
15289
trekkers
14
trekkers
27
trekkers
2422
trekkers
17
trekkers
5041
trekkers
8
trekkers
5070
trekkers
1
trekker
1
trekker
733
trekkers
1
trekker
1
trekker
70
trekkers
11
trekkers
8
trekkers
1
trekker
6
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta)
69
 Gegevens tonen Algemene soort Lepelaar (Platalea leucorodia)
9
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde valk (Falco sp.)
2
 Gegevens tonen Algemene soort Lachstern (Gelochelidon nilotica)
7
 Gegevens tonen Algemene soort Tapuit (Oenanthe oenanthe)
3
 Gegevens tonen Algemene soort Graszanger (Cisticola juncidis)
1
  Dagtotaal
23
trekkers
4
trekkers
1
trekker
1
trekker
1
trekker
1
trekker
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018