fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Gruissan - étang de l'Ayrolle, 2018
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van dinsdag 23 januari 2018 tot en met zondag 1 april 2018

Aantal teldagen : 18
Aantal teluren : 92h15

Aantal vogels : 9110
zondag  2018 07h00-17h00 07h00-17h00 - Duur : 10h00 
Afnemende maan (15 dagen) : Maansopkomst om 21h23 en maansondergang om 8h18
Zonsopkomst om 07h28 en zonsondergang om 20h14
Eerste daglicht om 07h00 en laatste om 20h42
Commentaar :
07h00-17h00 : avec S. Garandeau, A. Cornet,S. et JM Toublanc, A. Chaillou, F. Garcia
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
491
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
30
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Purperreiger (Ardea purpurea)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Ooievaar (Ciconia ciconia)
2163
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
387
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slangenarend (Circaetus gallicus)
240
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
101
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Steppekiekendief (Circus macrourus)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
215
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
28
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Visarend (Pandion haliaetus)
20
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
12
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
32
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Dunbekmeeuw (Chroicocephalus genei)
25
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus)
26
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Stern (Sterna sandvicensis)
51
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Visdief (Sterna hirundo)
11
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
303
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rotszwaluw (Ptyonoprogne rupestris)
180
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
107
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
60
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
5
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
930
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
265
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
42
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
140
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rietgors (Emberiza schoeniclus)
217
  Dagtotaal
27
trekkers
2
trekkers
3
trekkers
45
trekkers
33
trekkers
2
trekkers
7
trekkers
11
trekkers
1
trekker
75
trekkers
3
trekkers
14
trekkers
3
trekkers
1
trekker
24
trekkers
9
trekkers
7
trekkers
44
trekkers
6
trekkers
38
trekkers
20
trekkers
26
trekkers
20
trekkers
3
trekkers
1
trekker
27
trekkers
160
trekkers
20
trekkers
72
trekkers
1
trekker
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Flamingo (Phoenicopterus roseus)
120
 Gegevens tonen Algemene soort Dwergarend (Aquila pennata)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Kraanvogel (Grus grus)
925
 Gegevens tonen Algemene soort Scholekster (Haematopus ostralegus)
2
 Gegevens tonen Algemene soort Kluut (Recurvirostra avosetta)
19
 Gegevens tonen Algemene soort Zilverplevier (Pluvialis squatarola)
93
 Gegevens tonen Algemene soort Calidris / Limicola / Tryngites sp. (Calidris /...)
1420
 Gegevens tonen Algemene soort Wulp (Numenius arquata)
91
 Gegevens tonen Algemene soort Steenloper (Arenaria interpres)
2
 Gegevens tonen Algemene soort Geelpootmeeuw (Larus michahellis)
50
 Gegevens tonen Algemene soort Kuifleeuwerik (Galerida cristata)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
2
 Gegevens tonen Algemene soort Kleine Zwartkop (Sylvia melanocephala)
2
 Gegevens tonen Algemene soort Zwarte Kraai (Corvus corone)
2
  Dagtotaal
120
trekkers
1
trekker
2
trekkers
2
trekkers
4
trekkers
93
trekkers
1420
trekkers
41
trekkers
2
trekkers
50
trekkers
1
trekker
2
trekkers
2
trekkers
2
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018