fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Gruissan - étang de l'Ayrolle, 2024
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van dinsdag, 16. januari 2024 tot en met vrijdag, 19. april 2024

Aantal teldagen : 30
Aantal teluren : 128h40

Aantal vogels : 69792
vrijdag  2024 07h00-16h00- Duur : 09h00 
Wassende maan (10 dagen) : Maansopkomst om 16h16 en maansondergang om 5h21
Zonsopkomst om 06h57 en zonsondergang om 20h35
Eerste daglicht om 06h27 en laatste om 21h05
Commentaar :
07h00-16h00 : DCL et Claudine Bouffet
 Doelsoorten
Totaal
  Fenologie tonen  Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
201
  Fenologie tonen  Ooievaar (Ciconia ciconia)
5451
  Fenologie tonen  Zwarte Wouw (Milvus migrans)
552
  Fenologie tonen  Rode Wouw (Milvus milvus)
18
  Fenologie tonen  Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
392
  Fenologie tonen  Steppekiekendief (Circus macrourus)
3
  Fenologie tonen  Grauwe Kiekendief (Circus pygargus)
17
  Fenologie tonen  Sperwer (Accipiter nisus)
261
  Fenologie tonen  Buizerd (Buteo buteo)
7
  Fenologie tonen  Visarend (Pandion haliaetus)
27
  Fenologie tonen  Torenvalk (Falco tinnunculus)
328
  Fenologie tonen  Smelleken (Falco columbarius)
15
  Fenologie tonen  Boomvalk (Falco subbuteo)
22
  Fenologie tonen  Regenwulp (Numenius phaeopus)
30
  Fenologie tonen  Lachstern (Gelochelidon nilotica)
1
  Fenologie tonen  Grote Stern (Sterna sandvicensis)
252
  Fenologie tonen  Houtduif (Columba palumbus)
375
  Fenologie tonen  Gierzwaluw (Apus apus)
25334
  Fenologie tonen  Alpengierzwaluw (Apus melba)
8
  Fenologie tonen  Bijeneter (Merops apiaster)
158
  Fenologie tonen  Oeverzwaluw (Riparia riparia)
109
  Fenologie tonen  Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
16952
  Fenologie tonen  Huiszwaluw (Delichon urbicum)
1308
  Fenologie tonen  Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
1565
  Fenologie tonen  Kneu (Linaria cannabina)
539
  Dagtotaal
10
trekkers
140
trekkers
218
trekkers
2
trekkers
77
trekkers
2
trekkers
14
trekkers
83
trekkers
1
trekker
5
trekkers
99
trekkers
2
trekkers
6
trekkers
12
trekkers
1
trekker
90
trekkers
12
trekkers
24350
trekkers
7
trekkers
133
trekkers
69
trekkers
13559
trekkers
415
trekkers
845
trekkers
110
trekkers
 Andere soorten
Totaal
   Jan-van-Gent (Morus bassanus)
2
  Fenologie tonen  Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta)
23
   Zwarte ibis (Plegadis falcinellus)
27
   Falco naumanni / tinnunculus (Falco naumanni / ...)
33
   Zilverplevier (Pluvialis squatarola)
327
   Calidris / Limicola / Tryngites sp. (Calidris /...)
4350
   Kemphaan (Philomachus pugnax)
14
   Wulp (Numenius arquata)
230
   Zwarte Ruiter (Tringa erythropus)
1
   Tureluur (Tringa totanus)
1
   Groenpootruiter (Tringa nebularia)
9
   Bosruiter (Tringa glareola)
4
   ongedetermineerde kraaiachtige (Corvidae sp.)
1
  Dagtotaal
1
trekker
14
trekkers
26
trekkers
14
trekkers
17
trekkers
360
trekkers
5
trekkers
2
trekkers
1
trekker
1
trekker
9
trekkers
4
trekkers
1
trekker
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2024