fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Gruissan-Narbonne, 2021
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van donderdag 15 juli 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021

Aantal teldagen : 35
Aantal teluren : 252h45

Aantal vogels : 137617
dinsdag  2021 07h30-19h00- Duur : 11h30 
Volle maan (14 dagen) : Maansopkomst om 20h24 en maansondergang om 7h44
Zonsopkomst om 07h34 en zonsondergang om 19h46
Eerste daglicht om 07h06 en laatste om 20h14
Commentaar :
07h30-19h00 : Observateur : Florian Escot, Stella Roumat, Anne Ledee, Claude et Claudine Maurice, Sylvie Baby, Claude Mauroy, Claude Gautier //Passage ininterrompu d‘Éperviers on the Roc !! Petite surprise avec les Becs-croisés en début de matinée !
 Doelsoorten
Totaal
  Fenologie tonen  Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
103
  Fenologie tonen  Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra)
66
  Fenologie tonen  Ooievaar (Ciconia ciconia)
12605
  Fenologie tonen  Wespendief (Pernis apivorus)
2370
  Fenologie tonen  Zwarte Wouw (Milvus migrans)
2180
  Fenologie tonen  Rode Wouw (Milvus milvus)
39
  Fenologie tonen  Slangenarend (Circaetus gallicus)
114
  Fenologie tonen  Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
236
  Fenologie tonen  Sperwer (Accipiter nisus)
1398
  Fenologie tonen  Buizerd (Buteo buteo)
44
  Fenologie tonen  Dwergarend (Aquila pennata)
1
  Fenologie tonen  Visarend (Pandion haliaetus)
39
  Fenologie tonen  Kleine Torenvalk (Falco naumanni)
6
  Fenologie tonen  Torenvalk (Falco tinnunculus)
202
  Fenologie tonen  Boomvalk (Falco subbuteo)
31
  Fenologie tonen  Eleonora's Valk (Falco eleonorae)
-
  Fenologie tonen  Holenduif (Columba oenas)
9
  Fenologie tonen  Houtduif (Columba palumbus)
47
  Fenologie tonen  Alpengierzwaluw (Apus melba)
167
  Fenologie tonen  Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
5293
  Fenologie tonen  Huiszwaluw (Delichon urbicum)
3276
  Fenologie tonen  Duinpieper (Anthus campestris)
4
  Fenologie tonen  Boompieper (Anthus trivialis)
33
  Fenologie tonen  Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
214
  Fenologie tonen  Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
9
  Fenologie tonen  Rietgors (Emberiza schoeniclus)
9
  Dagtotaal
24
trekkers
8
trekkers
+ 148 trekken niet door
10
trekkers
2
trekkers
3
trekkers
49
trekkers
20
trekkers
309
trekkers
8
trekkers
+ 1 tegen de trekrichting in
3
trekkers + 4 pleisterende
1
trekker
47
trekkers
5
trekkers
+ 1 zwervend
4
trekkers
3
trekkers
1
trekker
29
trekkers
26
trekkers
1
trekker
4
trekkers
22
trekkers
1
trekker
2
trekkers
 Andere soorten
Totaal
   Zwarte Zwaan (Cygnus atratus)
-
   Roodkeelpieper (Anthus cervinus)
1
   Kruisbek (Loxia curvirostra)
-
  Dagtotaal
+ 1 plaatselijk
1
trekker
+ 46 zwervende
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2021