fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Gruissan-Narbonne, 2020
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van woensdag 15 juli 2020 tot en met dinsdag 27 oktober 2020

Aantal teldagen : 49
Aantal teluren : 405h20

Aantal vogels : 138360
dinsdag  2020 07h45-13h30 07h45-13h30 - Duur : 05h45 
Wassende maan (10 dagen) : Maansopkomst om 16h31 en maansondergang om 2h54
Zonsopkomst om 07h17 en zonsondergang om 17h45
Eerste daglicht om 06h48 en laatste om 18h15
Commentaar :
07h45-13h30 : Observateur : Florian Escot, Thomas Jonet, Gatien Charbonnier et Jonas Rastoul
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
264
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
2479
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
567
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
632
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Smelleken (Falco columbarius)
20
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
159
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
9298
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
11
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
241
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
116
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
274
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
109
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
112
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
105
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
13121
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
85
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
291
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rietgors (Emberiza schoeniclus)
45
  Dagtotaal
1
trekker
+ 1 plaatselijk
36
trekkers
14
trekkers
8
trekkers
1
trekker
5
trekkers
270
trekkers
1
trekker
29
trekkers
2
trekkers
125
trekkers
27
trekkers
13
trekkers
45
trekkers
2998
trekkers
14
trekkers
70
trekkers
3
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kleine Pelikaan (Pelecanus rufescens)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Vale Gier (Gyps fulvus)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Havikarend (Aquila fasciata)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Witgat (Tringa ochropus)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Waterpieper (Anthus spinoletta)
9
 Gegevens tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
1
  Dagtotaal
+ 32 plaatselijke
+ 5 plaatselijke
+ 2 plaatselijke
+ 4 plaatselijke
6
trekkers
1
trekker
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2021