fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Puech Debon, 2020
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zondag 2 februari 2020 tot en met zondag 23 februari 2020

Aantal teldagen : 8
Aantal teluren : 10h10

Aantal vogels : 764
zondag  2020 09h45-12h00 09h45-12h00 - Duur : 02h15 
Nieuwe maan (29 dagen) : Maansopkomst om 7h54 en maansondergang om 18h15
Zonsopkomst om 07h34 en zonsondergang om 18h26
Eerste daglicht om 07h05 en laatste om 18h56
Commentaar :
09h45-12h00 : ensoleillé, 3 à 12°C, pas de vent
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
159
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
23
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
23
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
185
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
36
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kauw (Corvus monedula)
19
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
58
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
141
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
13
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
10
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kruisbek (Loxia curvirostra)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rietgors (Emberiza schoeniclus)
1
  Dagtotaal
3
trekkers
1
trekker
1
trekker
15
trekkers
12
trekkers
2
trekkers
2
trekkers
29
trekkers
2
trekkers
8
trekkers
24
trekkers
108
trekkers
11
trekkers
10
trekkers
8
trekkers
1
trekker
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Citroenkanarie (Serinus citrinella)
3
 Gegevens tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
1
  Dagtotaal
3
trekkers
1
trekker
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2020