fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Mont Mourex, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zaterdag 15 juli 2017 tot en met maandag 16 oktober 2017

Aantal teldagen : 79
Aantal teluren : 584h30

Aantal vogels : 149941
maandag  2017 07h10-17h20 07h10-17h20 - Duur : 10h10 
Afnemende maansikkel (25 dagen) : Maansopkomst om 3h56 en maansondergang om 17h36
Zonsopkomst om 07h55 en zonsondergang om 18h46
Eerste daglicht om 07h24 en laatste om 19h17
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
4408
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
220
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
508
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
5723
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
205
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
679
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
42565
  Dagtotaal
117
trekkers
3
trekkers
21
trekkers
273
trekkers
4
trekkers
4
trekkers
592
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
1057
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
330
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
1524
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
2209
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
163
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Waterpieper (Anthus spinoletta)
9
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
369
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
297
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
102
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
111
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
832
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
44
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Tjifttjaf (Phylloscopus collybita)
41
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Mees (Periparus ater)
107
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
2450
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
296
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gaai (Garrulus glandarius)
438
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
5724
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
30698
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
151
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
137
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
22
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
251
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
401
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
453
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kleine Barmsijs (Carduelis flammea cabaret)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
897
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rietgors (Emberiza schoeniclus)
13
  Dagtotaal
12
trekkers
16
trekkers
180
trekkers
5
trekkers
28
trekkers
2
trekkers
30
trekkers
24
trekkers
1
trekker
4
trekkers
36
trekkers
14
trekkers
1
trekker
11
trekkers
143
trekkers
8
trekkers
11
trekkers
346
trekkers
2121
trekkers
21
trekkers
7
trekkers
1
trekker
54
trekkers
38
trekkers
42
trekkers
1
trekker
22
trekkers
4
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018