fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Col du Fau, 2019
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zondag 22 september 2019 tot en met maandag 11 november 2019

Aantal teldagen : 8
Aantal teluren : 30h25

Aantal vogels : 29959
maandag  2019 07h55-11h05 07h55-11h05 - Duur : 03h10 
Wassende maan (13 dagen) : Maansopkomst om 17h06 en maansondergang om 5h58
Zonsopkomst om 07h29 en zonsondergang om 17h13
Eerste daglicht om 06h58 en laatste om 17h44
Commentaar :
07h55-11h05 : N.Auffray, S.Borel, L.Puch
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
1116
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
497
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
9380
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
8486
  Dagtotaal
53
trekkers
10
trekkers
845
trekkers
303
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
12
 Gegevens tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
225
 Gegevens tonen Algemene soort Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
12
 Gegevens tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
18
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
2288
 Gegevens tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
7
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
71
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
1644
 Gegevens tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
30
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde vinkachtige (Fringillidae sp....)
33
 Gegevens tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
2105
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
310
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
366
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
319
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
713
 Gegevens tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
7
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
61
 Gegevens tonen Algemene soort Cirlgors (Emberiza cirlus)
26
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde gors (Emberiza sp.)
30
  Dagtotaal
9
trekkers
1
trekker
1
trekker
4
trekkers
14
trekkers
4
trekkers
4
trekkers
4
trekkers
2
trekkers
1
trekker
11
trekkers
33
trekkers
2
trekkers
23
trekkers
3
trekkers
15
trekkers
1
trekker
16
trekkers
1
trekker
5
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2019