fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Pointe de Grave, 2018
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van vrijdag 2 maart 2018 tot en met zondag 20 mei 2018

Aantal teldagen : 80
Aantal teluren : 1045h35

Aantal vogels : 278676
zondag  2018 06h48-21h40 06h48-21h40 - Duur : 14h52 
Wassende maansikkel (5 dagen) : Maansopkomst om 11h27 en maansondergang om 1h46
Zonsopkomst om 06h27 en zonsondergang om 21h34
Eerste daglicht om 05h52 en laatste om 22h09
Commentaar :
06h48-21h40 : Observateurs : Patrice Rat, Axelle Denis
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta)
462
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
192
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Purperreiger (Ardea purpurea)
138
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Lepelaar (Platalea leucorodia)
2772
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Wespendief (Pernis apivorus)
216
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
993
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
148
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomvalk (Falco subbuteo)
192
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
1136
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Turkse Tortel (Streptopelia decaocto)
1337
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zomertortel (Streptopelia turtur)
3819
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gierzwaluw (Apus apus)
49827
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Oeverzwaluw (Riparia riparia)
10094
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
64156
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
8662
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
453
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
933
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Wielewaal (Oriolus oriolus)
142
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
1079
  Dagtotaal
29
trekkers
5
trekkers
10
trekkers
25
trekkers
22
trekkers
29
trekkers
5
trekkers
4
trekkers
16
trekkers
158
trekkers
726
trekkers
3414
trekkers
105
trekkers
287
trekkers
241
trekkers
8
trekkers
138
trekkers
29
trekkers
2
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kwak (Nycticorax nycticorax)
9
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koereiger (Bubulcus ibis)
1276
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Ooievaar (Ciconia ciconia)
41
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Steltkluut (Himantopus himantopus)
40
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)
33
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kievit (Vanellus vanellus)
322
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenpootruiter (Tringa nebularia)
30
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Stadsduif (Columba livia f. domestica)
60
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koekoek (Cuculus canorus)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bijeneter (Merops apiaster)
162
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kauw (Corvus monedula)
15
  Dagtotaal
5
trekkers
22
trekkers
1
trekker
6
trekkers
12
trekkers
3
trekkers
13
trekkers
2
trekkers
2
trekkers
2
trekkers
1
trekker
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018