fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Pointe de Grave, 2019
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van vrijdag 1 maart 2019 tot en met zaterdag 18 mei 2019

Aantal teldagen : 79
Aantal teluren : 989h50

Aantal vogels : 393827
zaterdag  2019 12h00-21h40 12h00-21h40 - Duur : 09h40 
Volle maan (14 dagen) : Maansopkomst om 21h07 en maansondergang om 6h34
Zonsopkomst om 06h29 en zonsondergang om 21h31
Eerste daglicht om 05h54 en laatste om 22h06
Commentaar :
12h00-21h40 : Observateurs : Pierre Migaud, Joris Duval-De Coster, Mathilde Colombat, Delphine Lacuisse, Ueline Courcoux-Caro, Carole Bizart.
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta)
678
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Lepelaar (Platalea leucorodia)
1424
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
1157
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomvalk (Falco subbuteo)
150
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
2246
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus)
58583
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Stern (Sterna sandvicensis)
128
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Turkse Tortel (Streptopelia decaocto)
2030
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zomertortel (Streptopelia turtur)
7754
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gierzwaluw (Apus apus)
81844
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
67898
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
10465
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
1487
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
35338
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
1337
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
20647
  Dagtotaal
7
trekkers + 4 trekken niet door
2
trekkers
+ 1 plaatselijk
2
trekkers
+ 15 zwervende
1
trekker
+ 2 zwervende
+ 5 trekken niet door
5
trekkers + 2 trekken niet door
1
trekker
30
trekkers + 3 plaatselijke
2
trekkers
2
trekkers
1
trekker
7
trekkers + 1 plaatselijk
1
trekker
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koereiger (Bubulcus ibis)
1116
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)
105
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Drieteenstrandloper (Calidris alba)
114
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Steenloper (Arenaria interpres)
67
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde meeuw (Larus sp. (magna))
4321
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Stern (Chlidonias niger)
13
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bijeneter (Merops apiaster)
81
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Duinpieper (Anthus campestris)
9
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde kraaiachtige (Corvidae sp.)
5
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
15749
  Dagtotaal
26
trekkers
+ 1 pleisterend
+ 32 pleisterende
2
trekkers + 1 pleisterend
223
trekkers
5
trekkers
+ 1 mogelijk op trek
+ 1 plaatselijk
2
trekkers
3
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2019