fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Pointe de Grave, 2020
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zondag 1 maart 2020 tot en met zondag 22 maart 2020

Aantal teldagen : 18
Aantal teluren : 136h14

Aantal vogels : 41303
zondag  2020 07h00-09h00 07h00-09h00 - Duur : 02h00 
Afnemende maansikkel (27 dagen) : Maansopkomst om 6h44 en maansondergang om 17h25
Zonsopkomst om 07h01 en zonsondergang om 19h20
Eerste daglicht om 06h31 en laatste om 19h49
Commentaar :
07h00-09h00 : Observateurs : Pierre Migaud.
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
61
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus)
22760
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
209
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Turkse Tortel (Streptopelia decaocto)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Hop (Upupa epops)
14
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Oeverzwaluw (Riparia riparia)
576
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
19
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
2371
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
657
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
3863
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
288
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
38
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
195
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
67
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
477
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grauwe Gors (Emberiza calandra)
7
  Dagtotaal
1
trekker
1
trekker
85
trekkers
60
trekkers
2
trekkers
1
trekker
1
trekker
3
trekkers
2
trekkers
762
trekkers
48
trekkers
1198
trekkers
7
trekkers
2
trekkers
39
trekkers
38
trekkers
78
trekkers
4
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde meeuw (Larus sp. (magna))
382
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Bonte Specht (Dendrocopos major)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
10
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde pieper (Anthus sp.)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
22
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
6
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde lijster (Turdus sp.)
30
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
6
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
57
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
34
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
24
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
95
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
331
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
266
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huismus (Passer domesticus)
29
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
157
  Dagtotaal
1
trekker
+ 1 trekt niet door
2
trekkers
1
trekker
5
trekkers
2
trekkers
15
trekkers
5
trekkers
26
trekkers
34
trekkers
10
trekkers
4
trekkers
1
trekker
18
trekkers
21
trekkers
121
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2020