fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Pointe de Grave, 2021
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van maandag 1 maart 2021 tot en met maandag 26 april 2021

Aantal teldagen : 57
Aantal teluren : 698h07

Aantal vogels : 207914
maandag  2021 07h06-21h13 07h06-21h13 - Duur : 14h07 
Volle maan (14 dagen) : Maansopkomst om 20h24 en maansondergang om 6h54
Zonsopkomst om 06h58 en zonsondergang om 21h05
Eerste daglicht om 06h26 en laatste om 21h37
Commentaar :
07h06-21h13 : Observateurs : Guillaume Peplinski, Thomas Sévère, Jade Florent, Paul Capbern
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
1486
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta)
669
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
379
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Purperreiger (Ardea purpurea)
242
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Lepelaar (Platalea leucorodia)
3323
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
1132
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grauwe Kiekendief (Circus pygargus)
70
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
111
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
939
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomvalk (Falco subbuteo)
362
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rosse Grutto (Limosa lapponica)
16
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Regenwulp (Numenius phaeopus)
751
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
6341
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus)
42529
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Turkse Tortel (Streptopelia decaocto)
40
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zomertortel (Streptopelia turtur)
142
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gierzwaluw (Apus apus)
4799
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zwaluw (Hirundinidae sp.)
400
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Oeverzwaluw (Riparia riparia)
21454
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
29631
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
3284
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
596
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
20689
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
1413
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
2413
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Wielewaal (Oriolus oriolus)
22
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde vinkachtige (Fringillidae sp....)
1614
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
1446
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
1446
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
13366
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
547
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
12849
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grauwe Gors (Emberiza calandra)
83
  Dagtotaal
10
trekkers
3
trekkers
14
trekkers
8
trekkers
5
trekkers
11
trekkers + 1 tegen de trekrichting in
2
trekkers
1
trekker
10
trekkers
7
trekkers
15
trekkers
5
trekkers
2
trekkers
92
trekkers
5
trekkers
59
trekkers
914
trekkers
1
trekker
162
trekkers
8988
trekkers
2087
trekkers
78
trekkers
5
trekkers
243
trekkers
3
trekkers
7
trekkers
5
trekkers
5
trekkers
18
trekkers
751
trekkers
1
trekker
53
trekkers
10
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde reiger (Ardeidae sp.)
377
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koereiger (Bubulcus ibis)
870
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Ooievaar (Ciconia ciconia)
153
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slangenarend (Circaetus gallicus)
12
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Smelleken (Falco columbarius)
17
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slechtvalk (Falco peregrinus)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort grote steltloper spec. (Charadriiformes sp. (ma...)
745
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Steltkluut (Himantopus himantopus)
154
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)
120
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zilverplevier (Pluvialis squatarola)
76
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kanoet (Calidris canutus)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Tureluur (Tringa totanus)
302
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde meeuw (Larus sp. (magna))
389
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Stadsduif (Columba livia f. domestica)
30
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Roodstuitzwaluw (Cecropis daurica)
5
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde pieper (Anthus sp.)
1785
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Tapuit (Oenanthe oenanthe)
99
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Kraai (Corvus corone)
319
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
5888
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Ortolaan (Emberiza hortulana)
3
  Dagtotaal
1
trekker
66
trekkers
1
trekker
1
trekker
+ 1 plaatselijk
1
trekker
1
trekker
48
trekkers
5
trekkers
97
trekkers
69
trekkers
3
trekkers
18
trekkers
2
trekkers
1
trekker
3
trekkers
25
trekkers
1
trekker
1
trekker
17
trekkers
1
trekker
1
trekker
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2021