fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Brassoir, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van maandag 14 augustus 2017 tot en met zondag 19 november 2017

Aantal teldagen : 73
Aantal teluren : 444h30

Aantal vogels : 171646
zondag  2017 07h30-12h00 07h30-12h00 - Duur : 04h30 
Nieuwe maan (0 dag) : Maansopkomst om 8h38 en maansondergang om 18h07
Zonsopkomst om 08h05 en zonsondergang om 17h01
Eerste daglicht om 07h30 en laatste om 17h36
Commentaar :
07h30-08h00 : Beau temps vent NW force F2 à F3 observateurs : HL PS
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
2530
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
35
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
71
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
23
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
61
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slechtvalk (Falco peregrinus)
12
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kievit (Vanellus vanellus)
13507
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
495
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
417
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
65117
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
7772
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
9421
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
4282
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
658
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
591
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
753
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
793
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
380
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gaai (Garrulus glandarius)
103
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Roek (Corvus frugilegus)
655
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
11502
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
31548
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
305
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
92
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
260
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
326
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
5870
  Dagtotaal
3
trekkers + 1 zwervend
1
trekker
3
trekkers
3
trekkers
1
trekker
+ 1 pleisterend
214
trekkers
80
trekkers
12
trekkers
2369
trekkers
15
trekkers
11
trekkers
5
trekkers
4
trekkers
5
trekkers
13
trekkers
2
trekkers
3
trekkers
1
trekker
44
trekkers
56
trekkers
59
trekkers
1
trekker
2
trekkers
4
trekkers
1
trekker
9
trekkers
 Andere soorten
Totaal
  Dagtotaal
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018