fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Brassoir, 2018
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van vrijdag 10 augustus 2018 tot en met vrijdag 23 november 2018

Aantal teldagen : 87
Aantal teluren : 516h09

Aantal vogels : 330755
vrijdag  2018 07h45-12h15 07h45-12h15 - Duur : 04h30 
Afnemende maan (15 dagen) : Maansopkomst om 17h37 en maansondergang om 7h59
Zonsopkomst om 08h11 en zonsondergang om 16h57
Eerste daglicht om 07h35 en laatste om 17h33
Commentaar :
07h45-12h15 : Beau et très brumeux, brouillard bas au nord, visibilité 1 à 2 km, vent SE F2 à F3 observateur: HL
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
2926
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
129
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
69
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Smelleken (Falco columbarius)
18
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudplevier (Pluvialis apricaria)
2982
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kievit (Vanellus vanellus)
24552
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
1772
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
1006
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
228798
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
19886
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
7270
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Waterpieper (Anthus spinoletta)
13
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
1605
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde lijster (Turdus sp.)
358
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
361
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
1417
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
276
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudhaan (Regulus regulus)
232
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
402
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
264
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gaai (Garrulus glandarius)
47
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Roek (Corvus frugilegus)
1420
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Kraai (Corvus corone)
78
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
17472
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
7057
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
360
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
159
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
39
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grauwe Gors (Emberiza calandra)
56
  Dagtotaal
1
trekker
1
trekker
2
trekkers
1
trekker
229
trekkers + 5 tegen de trekrichting in
227
trekkers + 30 tegen de trekrichting in
30
trekkers
1
trekker
+ 12716 pleisterende
48
trekkers + 20 tegen de trekrichting in
5
trekkers
1
trekker
+ 5 pleisterende
2
trekkers
1
trekker
7
trekkers
6
trekkers
2
trekkers
8
trekkers
4
trekkers
5
trekkers
3
trekkers + 7 tegen de trekrichting in
1
trekker
92
trekkers
+ 69 zwervende
+ 90 zwervende
4
trekkers
2
trekkers
+ 1 plaatselijk
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Vink of Keep (Fringilla coelebs / montifringill...)
-
  Dagtotaal
+ 930 zwervende
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2019