fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Falaise Bloucard, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van donderdag 23 maart 2017 tot en met dinsdag 7 november 2017

Aantal teldagen : 38
Aantal teluren : 151h50

Aantal vogels : 143658
dinsdag  2017 08h00-12h00 08h00-12h00 - Duur : 04h00 
Afnemende maan (18 dagen) : Maansopkomst om 20h19 en maansondergang om 11h14
Zonsopkomst om 07h46 en zonsondergang om 17h13
Eerste daglicht om 07h11 en laatste om 17h47
Commentaar :
08h00-12h00 : CF,beau bleu et soleil, léger vent indécis de ENE, ESE, N, SE, à 4 km/h bonne visibilité et oiseaux très haut...
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grauwe Gans (Anser anser)
40
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
1099
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Zilverreiger (Casmerodius albus)
81
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
62
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
48
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudplevier (Pluvialis apricaria)
119
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kievit (Vanellus vanellus)
4864
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
91
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus)
62
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
392
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
46693
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
1535
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
4895
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Roodborst (Erithacus rubecula)
39
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Beflijster (Turdus torquatus)
5
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
190
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
947
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
357
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
252
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudhaan (Regulus regulus)
15
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
1201
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
571
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
3398
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
60575
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
8033
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
127
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
148
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
1303
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rietgors (Emberiza schoeniclus)
113
  Dagtotaal
4
trekkers
7
trekkers
1
trekker
2
trekkers
1
trekker
73
trekkers
509
trekkers
+ 90 zwervende
+ 25 zwervende
5
trekkers
3850
trekkers
129
trekkers
24
trekkers
5
trekkers
1
trekker
11
trekkers
+ 2 plaatselijke
2
trekkers
3
trekkers
6
trekkers
25
trekkers
5
trekkers
255
trekkers
88
trekkers
8
trekkers
2
trekkers
1
trekker
7
trekkers
2
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Knobbelzwaan (Cygnus olor)
8
 Gegevens tonen Algemene soort Nijlgans (Alopochen aegyptiaca)
15
 Gegevens tonen Algemene soort Roek (Corvus frugilegus)
88
  Dagtotaal
1
trekker
4
trekkers
26
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018