fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Subigerberg, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zaterdag 16 september 2017 tot en met vrijdag 20 oktober 2017

Aantal teldagen : 29
Aantal teluren : 285h15

Aantal vogels : 93650
zaterdag  2017 11h25-17h30 11h25-17h30 - Duur : 03h40 
Wassende maansikkel (2 dagen) : Maansopkomst om 10h31 en maansondergang om 21h20
Zonsopkomst om 07h19 en zonsondergang om 19h25
Eerste daglicht om 06h48 en laatste om 19h56
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
71
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Wespendief (Pernis apivorus)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
97
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Havik (Accipiter gentilis)
23
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
286
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
504
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Steenarend (Aquila chrysaetos)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Visarend (Pandion haliaetus)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
163
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Smelleken (Falco columbarius)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomvalk (Falco subbuteo)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slechtvalk (Falco peregrinus)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
46
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
17521
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bosuil (Strix aluco)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Alpengierzwaluw (Apus melba)
18
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groene Specht (Picus viridis)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Specht (Dryocopus martius)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Bonte Specht (Dendrocopos major)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Middelste bonte specht (Dendrocopos medius)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
137
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rotszwaluw (Ptyonoprogne rupestris)
10
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
267
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
1344
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
28
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
777
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Waterpieper (Anthus spinoletta)
51
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
6
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
64
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
1331
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
5
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Tapuit (Oenanthe oenanthe)
7
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Beflijster (Turdus torquatus)
29
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
466
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
93
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
155
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
41
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
1496
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Tjifttjaf (Phylloscopus collybita)
30
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Staartmees (Aegithalos caudatus)
111
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Mees (Periparus ater)
2590
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
6201
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
3790
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gaai (Garrulus glandarius)
203
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Ekster (Pica pica)
13
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Notenkraker (Nucifraga caryocatactes)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kauw (Corvus monedula)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Kraai (Corvus corone)
33
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Raaf (Corvus corax)
23
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
2362
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huismus (Passer domesticus)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Ringmus (Passer montanus)
5
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
38597
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
101
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
169
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
61
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
1448
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
10327
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
45
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kleine Barmsijs (Carduelis flammea cabaret)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kruisbek (Loxia curvirostra)
191
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
137
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
1772
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
4
  Dagtotaal
4
trekkers
1
trekker
4
trekkers
3
trekkers
1
trekker
39
trekkers
2
trekkers
1
trekker
2
trekkers
1
trekker
1
trekker
16
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort grote steltloper spec. (Charadriiformes sp. (ma...)
50
 Gegevens tonen Algemene soort Groenpootruiter (Tringa nebularia)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Ransuil (Asio otus)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Gierzwaluw (Apus apus)
3
 Gegevens tonen Algemene soort Bijeneter (Merops apiaster)
14
 Gegevens tonen Algemene soort Winterkoning (Troglodytes troglodytes)
3
 Gegevens tonen Algemene soort Roodborst (Erithacus rubecula)
40
 Gegevens tonen Algemene soort Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
195
 Gegevens tonen Algemene soort Zwartkop (Sylvia atricapilla)
14
 Gegevens tonen Algemene soort Goudhaan (Regulus regulus)
3
 Gegevens tonen Algemene soort Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Glanskop (Poecile palustris)
9
 Gegevens tonen Algemene soort Matkop (Poecile montanus)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Kuifmees (Lophophanes cristatus)
5
 Gegevens tonen Algemene soort Boomklever (Sitta europaea)
20
  Dagtotaal
14
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2019