fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Les Conches, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zaterdag 22 juli 2017 tot en met vrijdag 1 december 2017

Aantal teldagen : 77
Aantal teluren : 313h00

Aantal vogels : 401404
zaterdag  2017 13h40-14h40- Duur : 01h00 
Wassende maansikkel (6 dagen) : Maansopkomst om 12h55 en maansondergang om 23h08
Zonsopkomst om 07h54 en zonsondergang om 16h57
Eerste daglicht om 07h20 en laatste om 17h31
Commentaar :
13h40-14h40 : Eclaircie après la pluie et avant la grêle. W puis NW 2. 8°. PC.
 Doelsoorten
Totaal
  Fenologie tonen  Wilde Eend (Anas platyrhynchos)
21
  Fenologie tonen  Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
321
  Fenologie tonen  Grote Zilverreiger (Casmerodius albus)
4
  Fenologie tonen  Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
12
  Fenologie tonen  Ooievaar (Ciconia ciconia)
1363
  Fenologie tonen  Wespendief (Pernis apivorus)
352
  Fenologie tonen  Zwarte Wouw (Milvus migrans)
1179
  Fenologie tonen  Rode Wouw (Milvus milvus)
297
  Fenologie tonen  Slangenarend (Circaetus gallicus)
2
  Fenologie tonen  Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
38
  Fenologie tonen  Grauwe Kiekendief (Circus pygargus)
4
  Fenologie tonen  Havik (Accipiter gentilis)
6
  Fenologie tonen  Sperwer (Accipiter nisus)
451
  Fenologie tonen  Buizerd (Buteo buteo)
1382
  Fenologie tonen  Visarend (Pandion haliaetus)
10
  Fenologie tonen  Torenvalk (Falco tinnunculus)
364
  Fenologie tonen  Smelleken (Falco columbarius)
17
  Fenologie tonen  Boomvalk (Falco subbuteo)
6
  Fenologie tonen  Eleonora's Valk (Falco eleonorae)
2
  Fenologie tonen  Slechtvalk (Falco peregrinus)
7
  Fenologie tonen  Kraanvogel (Grus grus)
50
  Fenologie tonen  Morinelplevier (Charadrius morinellus)
2
  Fenologie tonen  Houtsnip (Scolopax rusticola)
29
  Fenologie tonen  Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
260
  Fenologie tonen  Geelpootmeeuw (Larus michahellis)
297
  Fenologie tonen  Holenduif (Columba oenas)
47
  Fenologie tonen  Houtduif (Columba palumbus)
5218
  Fenologie tonen  Koekoek (Cuculus canorus)
3
  Fenologie tonen  Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus)
1
  Fenologie tonen  Gierzwaluw (Apus apus)
4598
  Fenologie tonen  Alpengierzwaluw (Apus melba)
82
  Fenologie tonen  Bijeneter (Merops apiaster)
351
  Fenologie tonen  Groene Specht (Picus viridis)
1
  Fenologie tonen  Zwarte Specht (Dryocopus martius)
1
  Fenologie tonen  Grote Bonte Specht (Dendrocopos major)
57
  Fenologie tonen  Middelste bonte specht (Dendrocopos medius)
1
  Fenologie tonen  Boomleeuwerik (Lullula arborea)
487
  Fenologie tonen  Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
1344
  Fenologie tonen  Rotszwaluw (Ptyonoprogne rupestris)
12
  Fenologie tonen  Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
21932
  Fenologie tonen  Huiszwaluw (Delichon urbicum)
13973
  Fenologie tonen  Duinpieper (Anthus campestris)
1
  Fenologie tonen  Boompieper (Anthus trivialis)
1947
  Fenologie tonen  Graspieper (Anthus pratensis)
2270
  Fenologie tonen  Waterpieper (Anthus spinoletta)
72
  Fenologie tonen  Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
733
  Fenologie tonen  Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
54
  Fenologie tonen  Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
2736
  Fenologie tonen  Heggenmus (Prunella modularis)
873
  Fenologie tonen  Roodborst (Erithacus rubecula)
996
  Fenologie tonen  Nachtegaal (Luscinia megarhynchos)
13
  Fenologie tonen  Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
262
  Fenologie tonen  Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)
152
  Fenologie tonen  Paapje (Saxicola rubetra)
26
  Fenologie tonen  Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)
11
  Fenologie tonen  Tapuit (Oenanthe oenanthe)
44
  Fenologie tonen  Beflijster (Turdus torquatus)
96
  Fenologie tonen  Merel (Turdus merula)
2091
  Fenologie tonen  Kramsvogel (Turdus pilaris)
101
  Fenologie tonen  Zanglijster (Turdus philomelos)
7801
  Fenologie tonen  Koperwiek (Turdus iliacus)
54
  Fenologie tonen  Grote Lijster (Turdus viscivorus)
1494
  Fenologie tonen  Zwartkop (Sylvia atricapilla)
301
  Fenologie tonen  Tuinfluiter (Sylvia borin)
15
  Fenologie tonen  Braamsluiper (Sylvia curruca)
1
  Fenologie tonen  Grasmus (Sylvia communis)
81
  Fenologie tonen  Tjifttjaf (Phylloscopus collybita)
292
  Fenologie tonen  Fitis (Phylloscopus trochilus)
327
  Fenologie tonen  Goudhaan (Regulus regulus)
42
  Fenologie tonen  Vuurgoudhaan (Regulus ignicapilla)
333
  Fenologie tonen  Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata)
4
  Fenologie tonen  Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)
192
  Fenologie tonen  Staartmees (Aegithalos caudatus)
64
  Fenologie tonen  Glanskop (Poecile palustris)
4
  Fenologie tonen  Zwarte Mees (Periparus ater)
2907
  Fenologie tonen  Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
1657
  Fenologie tonen  Koolmees (Parus major)
954
  Fenologie tonen  Boomklever (Sitta europaea)
37
  Fenologie tonen  Rotskruiper (Tichodroma muraria)
4
  Fenologie tonen  Grauwe Klauwier (Lanius collurio)
2
  Fenologie tonen  Gaai (Garrulus glandarius)
724
  Fenologie tonen  Ekster (Pica pica)
1
  Fenologie tonen  Kauw (Corvus monedula)
72
  Fenologie tonen  Roek (Corvus frugilegus)
2248
  Fenologie tonen  Zwarte Kraai (Corvus corone)
104
  Fenologie tonen  Spreeuw (Sturnus vulgaris)
3017
  Fenologie tonen  Huismus (Passer domesticus)
2
  Fenologie tonen  Vink (Fringilla coelebs)
291383
  Fenologie tonen  Keep (Fringilla montifringilla)
3300
  Fenologie tonen  Europese Kanarie (Serinus serinus)
44
  Fenologie tonen  Citroenkanarie (Serinus citrinella)
18
  Fenologie tonen  Groenling (Carduelis chloris)
119
  Fenologie tonen  Putter (Carduelis carduelis)
868
  Fenologie tonen  Sijs (Carduelis spinus)
5746
  Fenologie tonen  Kneu (Carduelis cannabina)
523
  Fenologie tonen  Barmsijs (Carduelis flammea)
5
  Fenologie tonen  Kruisbek (Loxia curvirostra)
1236
  Fenologie tonen  Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
808
  Fenologie tonen  Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (Pyrrhula pyrrhula p...)
3
  Fenologie tonen  Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
7359
  Fenologie tonen  Geelgors (Emberiza citrinella)
90
  Fenologie tonen  Cirlgors (Emberiza cirlus)
2
  Fenologie tonen  Grijze Gors (Emberiza cia)
5
  Fenologie tonen  Ortolaan (Emberiza hortulana)
19
  Fenologie tonen  Rietgors (Emberiza schoeniclus)
80
  Dagtotaal
1
trekker
3
trekkers
121
trekkers
2
trekkers
1
trekker
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2021