fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Les Conches, 2019
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zondag 1 september 2019 tot en met zaterdag 9 november 2019

Aantal teldagen : 24
Aantal teluren : 97h57

Aantal vogels : 259728
zaterdag  2019 07h00-09h00- Duur : 02h00 
Wassende maan (11 dagen) : Maansopkomst om 16h21 en maansondergang om 3h55
Zonsopkomst om 07h31 en zonsondergang om 17h13
Eerste daglicht om 06h59 en laatste om 17h45
Commentaar :
07h00-09h00 : Brouillard complet, puis vue limitée, ciel bouché et forte humidité. Passage proche assez faible et non détectable plus loin. 3°. N1. PC,GM.
 Doelsoorten
Totaal
  Fenologie tonen  Grauwe Gans (Anser anser)
9
  Fenologie tonen  Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
168
  Fenologie tonen  Grote Zilverreiger (Casmerodius albus)
3
  Fenologie tonen  Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
1
  Fenologie tonen  Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra)
2
  Fenologie tonen  Wespendief (Pernis apivorus)
1
  Fenologie tonen  Rode Wouw (Milvus milvus)
245
  Fenologie tonen  Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
5
  Fenologie tonen  Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)
4
  Fenologie tonen  Havik (Accipiter gentilis)
3
  Fenologie tonen  Sperwer (Accipiter nisus)
568
  Fenologie tonen  Buizerd (Buteo buteo)
813
  Fenologie tonen  Torenvalk (Falco tinnunculus)
386
  Fenologie tonen  Smelleken (Falco columbarius)
5
  Fenologie tonen  Boomvalk (Falco subbuteo)
2
  Fenologie tonen  Slechtvalk (Falco peregrinus)
1
  Fenologie tonen  Houtsnip (Scolopax rusticola)
15
  Fenologie tonen  Geelpootmeeuw (Larus michahellis)
9
  Fenologie tonen  Stadsduif (Columba livia f. domestica)
1
  Fenologie tonen  Holenduif (Columba oenas)
14
  Fenologie tonen  Houtduif (Columba palumbus)
2655
  Fenologie tonen  Alpengierzwaluw (Apus melba)
27
  Fenologie tonen  Grote Bonte Specht (Dendrocopos major)
9
  Fenologie tonen  Middelste bonte specht (Dendrocopos medius)
1
  Fenologie tonen  Boomleeuwerik (Lullula arborea)
285
  Fenologie tonen  Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
2681
  Fenologie tonen  Oeverzwaluw (Riparia riparia)
1
  Fenologie tonen  Rotszwaluw (Ptyonoprogne rupestris)
2
  Fenologie tonen  Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
406
  Fenologie tonen  Huiszwaluw (Delichon urbicum)
474
  Fenologie tonen  Grote Pieper (Anthus richardi)
1
  Fenologie tonen  Duinpieper (Anthus campestris)
1
  Fenologie tonen  Boompieper (Anthus trivialis)
114
  Fenologie tonen  Graspieper (Anthus pratensis)
1733
  Fenologie tonen  Waterpieper (Anthus spinoletta)
249
  Fenologie tonen  Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
52
  Fenologie tonen  Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
25
  Fenologie tonen  Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
1750
  Fenologie tonen  Heggenmus (Prunella modularis)
295
  Fenologie tonen  Roodborst (Erithacus rubecula)
417
  Fenologie tonen  Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
112
  Fenologie tonen  Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)
14
  Fenologie tonen  Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)
3
  Fenologie tonen  Tapuit (Oenanthe oenanthe)
4
  Fenologie tonen  Beflijster (Turdus torquatus)
16
  Fenologie tonen  Merel (Turdus merula)
673
  Fenologie tonen  Kramsvogel (Turdus pilaris)
33
  Fenologie tonen  Zanglijster (Turdus philomelos)
3359
  Fenologie tonen  Koperwiek (Turdus iliacus)
64
  Fenologie tonen  Grote Lijster (Turdus viscivorus)
1585
  Fenologie tonen  Zwartkop (Sylvia atricapilla)
91
  Fenologie tonen  Grasmus (Sylvia communis)
1
  Fenologie tonen  Tjifttjaf (Phylloscopus collybita)
128
  Fenologie tonen  Fitis (Phylloscopus trochilus)
6
  Fenologie tonen  Goudhaan (Regulus regulus)
132
  Fenologie tonen  Vuurgoudhaan (Regulus ignicapilla)
181
  Fenologie tonen  Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)
5
  Fenologie tonen  Staartmees (Aegithalos caudatus)
16
  Fenologie tonen  Zwarte Mees (Periparus ater)
961
  Fenologie tonen  Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
511
  Fenologie tonen  Koolmees (Parus major)
831
  Fenologie tonen  Boomklever (Sitta europaea)
7
  Fenologie tonen  Rotskruiper (Tichodroma muraria)
1
  Fenologie tonen  Gaai (Garrulus glandarius)
785
  Fenologie tonen  Ekster (Pica pica)
1
  Fenologie tonen  Notenkraker (Nucifraga caryocatactes)
2
  Fenologie tonen  Kauw (Corvus monedula)
1
  Fenologie tonen  Roek (Corvus frugilegus)
327
  Fenologie tonen  Zwarte Kraai (Corvus corone)
30
  Fenologie tonen  Spreeuw (Sturnus vulgaris)
3835
  Fenologie tonen  Vink (Fringilla coelebs)
220180
  Fenologie tonen  Keep (Fringilla montifringilla)
4129
  Fenologie tonen  Europese Kanarie (Serinus serinus)
11
  Fenologie tonen  Citroenkanarie (Serinus citrinella)
9
  Fenologie tonen  Groenling (Carduelis chloris)
140
  Fenologie tonen  Putter (Carduelis carduelis)
943
  Fenologie tonen  Sijs (Carduelis spinus)
3801
  Fenologie tonen  Kneu (Carduelis cannabina)
210
  Fenologie tonen  Barmsijs (Carduelis flammea)
2
  Fenologie tonen  Kruisbek (Loxia curvirostra)
76
  Fenologie tonen  Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
576
  Fenologie tonen  Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (Pyrrhula pyrrhula p...)
5
  Fenologie tonen  Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
2332
  Fenologie tonen  Geelgors (Emberiza citrinella)
43
  Fenologie tonen  Cirlgors (Emberiza cirlus)
7
  Fenologie tonen  Grijze Gors (Emberiza cia)
1
  Fenologie tonen  Ortolaan (Emberiza hortulana)
12
  Fenologie tonen  Rietgors (Emberiza schoeniclus)
102
  Dagtotaal
1
trekker
1
trekker
3
trekkers
6
trekkers
3
trekkers
5
trekkers
5
trekkers
7
trekkers
3
trekkers
14
trekkers
1
trekker
13
trekkers
11
trekkers
11
trekkers
1
trekker
301
trekkers
268
trekkers
8
trekkers
32
trekkers
149
trekkers
18
trekkers
12
trekkers
2
trekkers
1
trekker
 Andere soorten
Totaal
   Boomkruiper (Certhia brachydactyla)
1
  Dagtotaal
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2021