fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Col de l'Escrinet, 2015
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van dinsdag 10 februari 2015 tot en met dinsdag 14 april 2015

Aantal teldagen : 64
Aantal teluren : 743h30

Aantal vogels : 342040
woensdag  2015 06h30-14h30 06h30-14h30 - Duur : 08h00 
Laatste kwartier (22 dagen) : Maansopkomst om 0h09 en maansondergang om 11h11
Zonsopkomst om 07h47 en zonsondergang om 18h04
Eerste daglicht om 07h17 en laatste om 18h34
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
3225
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
500
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
861
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
1336
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Steenarend (Aquila chrysaetos)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
15346
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rotszwaluw (Ptyonoprogne rupestris)
403
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
2285
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde lijster (Turdus sp.)
169
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
29
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
1330
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
312
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
703
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Staartmees (Aegithalos caudatus)
49
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
737
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
195
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
20677
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
231402
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
292
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
5346
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
2421
  Dagtotaal
2
trekkers
4
trekkers
3
trekkers + 1 plaatselijk
35
trekkers + 1 plaatselijk
+ 2 plaatselijke
3
trekkers + 2 plaatselijke
+ 1 tegen de trekrichting in
+ 1 tegen de trekrichting in
2
trekkers + 1 tegen de trekrichting in
2
trekkers
2
trekkers
1
trekker + 1 tegen de trekrichting in
+ 3 tegen de trekrichting in
36
trekkers + 1 tegen de trekrichting in
6
trekkers
1
trekker
23
trekkers
61
trekkers + 24 tegen de trekrichting in
1
trekker
19
trekkers + 2 tegen de trekrichting in
3
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde meeuw (Larus sp. (magna))
98
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwartkop (Sylvia atricapilla)
333
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
955
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
30
  Dagtotaal
1
trekker
2
trekkers
7
trekkers + 6 tegen de trekrichting in
1
trekker + 2 tegen de trekrichting in
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2020