fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Colline de Sion, 2018
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zaterdag 15 september 2018 tot en met donderdag 15 november 2018

Aantal teldagen : 60
Aantal teluren : 309h15

Aantal vogels : 266165
donderdag  2018 07h25-13h00 07h25-13h00 - Duur : 05h35 
Eerste kwartier (7 dagen) : Maansopkomst om 13h55 en maansondergang om 23h47
Zonsopkomst om 07h43 en zonsondergang om 16h56
Eerste daglicht om 07h09 en laatste om 17h30
Commentaar :
07h25-08h00 : Audrey Granadel, Dave Sowamber, Edouard Lhomer et Anthony Buttet,08h00-09h00 : Audrey Granadel, Dave Sowamber, Edouard Lhomer et Anthony Buttet,09h00-10h00 : Audrey Granadel, Dave Sowamber, Edouard Lhomer et Anthony Buttet,10h00-11h00 : Audrey Granadel, Dave Sowamber, Edouard Lhomer, Joris Duval de Coster et Anthony Buttet,11h00-12h00 : Audrey Granadel, Dave Sowamber, Edouard Lhomer, Joris Duval de Coster et Anthony Buttet,12h00-13h00 : Audrey Granadel, Dave Sowamber, Edouard Lhomer, Joris Duval de Coster, Victoria Buffet et Anthony (Arrêt du comptage pour cause de brouillard)
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
1497
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Zilverreiger (Casmerodius albus)
9
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
7
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde roofvogel (Falconiformes sp.)
41
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Wespendief (Pernis apivorus)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
420
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
13
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Havik (Accipiter gentilis)
6
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
82
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
74
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Visarend (Pandion haliaetus)
13
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
37
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Smelleken (Falco columbarius)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomvalk (Falco subbuteo)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slechtvalk (Falco peregrinus)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kraanvogel (Grus grus)
725
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
342
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
154654
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
572
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
907
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
581
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
1067
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
339
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
1093
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
56
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
23
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
516
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
1049
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
27
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Beflijster (Turdus torquatus)
19
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
551
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
468
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
1308
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
651
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
438
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwartkop (Sylvia atricapilla)
16
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Phylloscopus sp. (Phylloscopus sp.)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Tjifttjaf (Phylloscopus collybita)
86
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Fitis (Phylloscopus trochilus)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudhaan (Regulus regulus)
9
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vuurgoudhaan (Regulus ignicapilla)
104
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Paridae sp. (Paridae sp.)
29
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Mees (Periparus ater)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
1376
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
938
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gaai (Garrulus glandarius)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kauw (Corvus monedula)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Roek (Corvus frugilegus)
6
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Kraai (Corvus corone)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
4666
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
2708
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Ringmus (Passer montanus)
12
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde vinkachtige (Fringillidae sp....)
61
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
80119
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
2216
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
55
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
106
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
567
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
1197
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
1016
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Barmsijs (Carduelis flammea)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kruisbek (Loxia curvirostra)
364
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
27
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
1442
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
10
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rietgors (Emberiza schoeniclus)
50
  Dagtotaal
11
trekkers + 2 tegen de trekrichting in
+ 1 trekt niet door
+ 1 plaatselijk
1
trekker
690
trekkers
1
trekker
24
trekkers
12
trekkers
6
trekkers
4
trekkers
40
trekkers
1
trekker
7
trekkers
4
trekkers
4
trekkers
131
trekkers
41
trekkers
122
trekkers
45
trekkers
3
trekkers
3
trekkers
9
trekkers
9
trekkers
22
trekkers
2
trekkers
2
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Aves sp. (Aves sp.)
10
 Gegevens tonen Algemene soort Grauwe Gans (Anser anser)
28
 Gegevens tonen Algemene soort Wilde Eend (Anas platyrhynchos)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)
4
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde Accipiter (Accipiter gentilis...)
2
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde valk (Falco sp.)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kievit (Vanellus vanellus)
50
 Gegevens tonen Algemene soort Watersnip (Gallinago gallinago)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Stadsduif (Columba livia f. domestica)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Groene Specht (Picus viridis)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Zwarte Specht (Dryocopus martius)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Bonte Specht (Dendrocopos major)
3
 Gegevens tonen Algemene soort Middelste bonte specht (Dendrocopos medius)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Kleine Bonte Specht (Dendrocopos minor)
-
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde zwaluw (Hirundinidae sp.)
67
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde pieper (Anthus sp.)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Duinpieper (Anthus campestris)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Waterpieper (Anthus spinoletta)
2
 Gegevens tonen Algemene soort Ongedetermineerde kwikstaart (Motacilla sp.)
2
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde lijster (Turdus sp.)
443
 Gegevens tonen Algemene soort Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Tuinfluiter (Sylvia borin)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Braamsluiper (Sylvia curruca)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Bladkoninkje (Phylloscopus inornatus)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Regulus sp. (Regulus sp.)
5
 Gegevens tonen Algemene soort Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Taigaboomkruiper (Certhia familiaris)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Ekster (Pica pica)
3
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde kraaiachtige (Corvidae sp.)
164
 Gegevens tonen Algemene soort Huismus (Passer domesticus)
3
 Gegevens tonen Algemene soort Vink of Keep (Fringilla coelebs / montifringill...)
560
 Gegevens tonen Algemene soort Grote kruisbek (Loxia pytyopsittacus)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (Pyrrhula pyrrhula p...)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Grauwe Gors (Emberiza calandra)
1
  Dagtotaal
+ 10 tegen de trekrichting in
6
trekkers
1
trekker
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2020