fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Pointe de Grave, 2015
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van dinsdag 3 maart 2015 tot en met donderdag 28 mei 2015

Aantal teldagen : 87
Aantal teluren : 87h00

Aantal vogels : 281455
zaterdag  2015 12h00-13h00 12h00-13h00 - Duur : 01h00 
Nieuwe maan (29 dagen) : Maansopkomst om 7h07 en maansondergang om 20h43
Zonsopkomst om 07h12 en zonsondergang om 20h54
Eerste daglicht om 06h41 en laatste om 21h25
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
2147
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta)
708
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
266
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Purperreiger (Ardea purpurea)
259
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Lepelaar (Platalea leucorodia)
2516
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
1392
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
108
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grauwe Kiekendief (Circus pygargus)
21
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
98
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
355
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomvalk (Falco subbuteo)
172
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
2366
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus)
31289
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
25
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zomertortel (Streptopelia turtur)
5111
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gierzwaluw (Apus apus)
12608
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zwaluw (Hirundinidae sp.)
3303
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Oeverzwaluw (Riparia riparia)
23937
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
56596
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
3304
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
855
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
26886
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
1055
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
4574
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde vinkachtige (Fringillidae sp....)
54
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
27227
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
1988
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
1717
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
11010
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
30586
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grauwe Gors (Emberiza calandra)
151
  Dagtotaal
45
trekkers
11
trekkers
3
trekkers
9
trekkers
2
trekkers
12
trekkers
1
trekker
2
trekkers
2
trekkers
11
trekkers
14
trekkers
46
trekkers
9
trekkers
1
trekker
20
trekkers
507
trekkers
202
trekkers
1918
trekkers
5714
trekkers
1009
trekkers
47
trekkers
244
trekkers
84
trekkers
11
trekkers
9
trekkers
41
trekkers
13
trekkers
95
trekkers
700
trekkers
546
trekkers
16
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rotgans (Branta bernicla)
426
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koereiger (Bubulcus ibis)
371
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Visarend (Pandion haliaetus)
25
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Smelleken (Falco columbarius)
30
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus)
108
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koekoek (Cuculus canorus)
5
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bijeneter (Merops apiaster)
50
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde pieper (Anthus sp.)
263
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Duinpieper (Anthus campestris)
11
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
3247
  Dagtotaal
1
trekker
17
trekkers
1
trekker
1
trekker
11
trekkers
1
trekker
1
trekker
29
trekkers
3
trekkers
71
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2021