fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Col d'Organbidexka, 2016
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Aantal teluren : 1205h55


Doelsoorten
Totaal
jan
00h00
feb
00h00
maa
00h00
apr
00h00
mei
00h00
jun
00h00
jul
160h00
aug
367h30
sep
341h55
okt
294h40
nov
41h50
dec
00h00
 Gegevens tonen Fenologie tonen Aalscholver
2191
juli, 3e decade
Totaal : 3
augustus, 1e decade
Totaal : 9
augustus, 2e decade
Totaal : 4
augustus, 3e decade
Totaal : 14
september, 1e decade
Totaal : 58
september, 2e decade
Totaal : 189
september, 3e decade
Totaal : 213
oktober, 1e decade
Totaal : 484
oktober, 2e decade
Totaal : 183
oktober, 3e decade
Totaal : 804
november, 1e decade
Totaal : 230
 Gegevens tonen Fenologie tonen Blauwe Reiger
53
september, 1e decade
Totaal : 52
oktober, 2e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Zwarte Ooievaar
816
juli, 3e decade
Totaal : 7
augustus, 1e decade
Totaal : 19
augustus, 2e decade
Totaal : 32
augustus, 3e decade
Totaal : 33
september, 1e decade
Totaal : 186
september, 2e decade
Totaal : 233
september, 3e decade
Totaal : 277
oktober, 1e decade
Totaal : 24
oktober, 2e decade
Totaal : 2
oktober, 3e decade
Totaal : 3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Ooievaar
867
augustus, 1e decade
Totaal : 68
augustus, 2e decade
Totaal : 175
augustus, 3e decade
Totaal : 452
september, 1e decade
Totaal : 107
september, 2e decade
Totaal : 50
september, 3e decade
Totaal : 14
oktober, 3e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Wespendief
13545
augustus, 1e decade
Totaal : 25
augustus, 2e decade
Totaal : 760
augustus, 3e decade
Totaal : 8681
september, 1e decade
Totaal : 3756
september, 2e decade
Totaal : 270
september, 3e decade
Totaal : 44
oktober, 1e decade
Totaal : 9
 Gegevens tonen Fenologie tonen Zwarte Wouw
21172
juli, 2e decade
Totaal : 1341
juli, 3e decade
Totaal : 6770
augustus, 1e decade
Totaal : 8793
augustus, 2e decade
Totaal : 3106
augustus, 3e decade
Totaal : 1018
september, 1e decade
Totaal : 71
september, 2e decade
Totaal : 41
september, 3e decade
Totaal : 25
oktober, 1e decade
Totaal : 4
oktober, 3e decade
Totaal : 3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Rode Wouw
5931
juli, 2e decade
Totaal : 3
juli, 3e decade
Totaal : 2
augustus, 1e decade
Totaal : 8
augustus, 2e decade
Totaal : 9
augustus, 3e decade
Totaal : 13
september, 1e decade
Totaal : 21
september, 2e decade
Totaal : 18
september, 3e decade
Totaal : 879
oktober, 1e decade
Totaal : 3062
oktober, 2e decade
Totaal : 705
oktober, 3e decade
Totaal : 864
november, 1e decade
Totaal : 347
 Gegevens tonen Fenologie tonen Aasgier
7
augustus, 2e decade
Totaal : 1
augustus, 3e decade
Totaal : 3
september, 1e decade
Totaal : 3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Slangenarend
251
augustus, 2e decade
Totaal : 6
augustus, 3e decade
Totaal : 22
september, 1e decade
Totaal : 71
september, 2e decade
Totaal : 44
september, 3e decade
Totaal : 96
oktober, 1e decade
Totaal : 11
oktober, 2e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen ongedetermineerde kiekendief
14
augustus, 2e decade
Totaal : 1
augustus, 3e decade
Totaal : 1
september, 1e decade
Totaal : 5
september, 2e decade
Totaal : 4
september, 3e decade
Totaal : 2
oktober, 2e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Bruine Kiekendief
424
juli, 3e decade
Totaal : 2
augustus, 1e decade
Totaal : 2
augustus, 2e decade
Totaal : 10
augustus, 3e decade
Totaal : 69
september, 1e decade
Totaal : 181
september, 2e decade
Totaal : 56
september, 3e decade
Totaal : 85
oktober, 1e decade
Totaal : 12
oktober, 2e decade
Totaal : 4
oktober, 3e decade
Totaal : 2
november, 1e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Blauwe Kiekendief
88
juli, 3e decade
Totaal : 1
augustus, 1e decade
Totaal : 1
augustus, 2e decade
Totaal : 1
augustus, 3e decade
Totaal : 1
september, 1e decade
Totaal : 1
september, 2e decade
Totaal : 4
september, 3e decade
Totaal : 15
oktober, 1e decade
Totaal : 34
oktober, 2e decade
Totaal : 10
oktober, 3e decade
Totaal : 16
november, 1e decade
Totaal : 4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Grauwe Kiekendief
125
augustus, 1e decade
Totaal : 2
augustus, 2e decade
Totaal : 15
augustus, 3e decade
Totaal : 48
september, 1e decade
Totaal : 46
september, 2e decade
Totaal : 4
september, 3e decade
Totaal : 10
 Gegevens tonen Fenologie tonen Sperwer
755
augustus, 1e decade
Totaal : 4
augustus, 2e decade
Totaal : 17
augustus, 3e decade
Totaal : 94
september, 1e decade
Totaal : 95
september, 2e decade
Totaal : 109
september, 3e decade
Totaal : 203
oktober, 1e decade
Totaal : 99
oktober, 2e decade
Totaal : 63
oktober, 3e decade
Totaal : 66
november, 1e decade
Totaal : 5
 Gegevens tonen Fenologie tonen Accipiter sp. / Falco sp.
1
september, 1e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Buizerd
246
augustus, 2e decade
Totaal : 8
augustus, 3e decade
Totaal : 7
september, 1e decade
Totaal : 9
september, 2e decade
Totaal : 4
september, 3e decade
Totaal : 34
oktober, 1e decade
Totaal : 99
oktober, 2e decade
Totaal : 36
oktober, 3e decade
Totaal : 38
november, 1e decade
Totaal : 11
 Gegevens tonen Fenologie tonen Dwergarend
211
augustus, 1e decade
Totaal : 1
augustus, 2e decade
Totaal : 1
augustus, 3e decade
Totaal : 12
september, 1e decade
Totaal : 19
september, 2e decade
Totaal : 47
september, 3e decade
Totaal : 119
oktober, 1e decade
Totaal : 11
oktober, 2e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Visarend
153
augustus, 1e decade
Totaal : 2
augustus, 2e decade
Totaal : 3
augustus, 3e decade
Totaal : 19
september, 1e decade
Totaal : 57
september, 2e decade
Totaal : 26
september, 3e decade
Totaal : 34
oktober, 1e decade
Totaal : 7
oktober, 2e decade
Totaal : 1
oktober, 3e decade
Totaal : 3
november, 1e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen ongedetermineerde valk
4
augustus, 2e decade
Totaal : 1
augustus, 3e decade
Totaal : 1
september, 2e decade
Totaal : 1
september, 3e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Torenvalk
294
september, 1e decade
Totaal : 7
september, 2e decade
Totaal : 5
september, 3e decade
Totaal : 51
oktober, 1e decade
Totaal : 126
oktober, 2e decade
Totaal : 56
oktober, 3e decade
Totaal : 48
november, 1e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Smelleken
14
september, 3e decade
Totaal : 3
oktober, 1e decade
Totaal : 5
oktober, 2e decade
Totaal : 1
oktober, 3e decade
Totaal : 5
 Gegevens tonen Fenologie tonen Boomvalk
52
augustus, 2e decade
Totaal : 2
augustus, 3e decade
Totaal : 1
september, 1e decade
Totaal : 3
september, 2e decade
Totaal : 5
september, 3e decade
Totaal : 29
oktober, 1e decade
Totaal : 11
oktober, 2e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Slechtvalk
4
september, 2e decade
Totaal : 1
september, 3e decade
Totaal : 1
oktober, 1e decade
Totaal : 1
oktober, 2e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Kraanvogel
9399
september, 3e decade
Totaal : 1
oktober, 1e decade
Totaal : 2085
oktober, 2e decade
Totaal : 60
oktober, 3e decade
Totaal : 3954
november, 1e decade
Totaal : 3299
 Gegevens tonen Fenologie tonen ongedetermineerde duif
10130
september, 2e decade
Totaal : 4
oktober, 1e decade
Totaal : 310
oktober, 2e decade
Totaal : 1217
oktober, 3e decade
Totaal : 7143
november, 1e decade
Totaal : 1456
 Gegevens tonen Fenologie tonen Holenduif
1038
augustus, 3e decade
Totaal : 3
september, 1e decade
Totaal : 5
september, 2e decade
Totaal : 3
september, 3e decade
Totaal : 104
oktober, 1e decade
Totaal : 526
oktober, 2e decade
Totaal : 152
oktober, 3e decade
Totaal : 205
november, 1e decade
Totaal : 40
 Gegevens tonen Fenologie tonen Houtduif
1845
augustus, 3e decade
Totaal : 2
september, 2e decade
Totaal : 1
september, 3e decade
Totaal : 7
oktober, 1e decade
Totaal : 75
oktober, 2e decade
Totaal : 193
oktober, 3e decade
Totaal : 1386
november, 1e decade
Totaal : 181
 Gegevens tonen Fenologie tonen Rotszwaluw
22
oktober, 2e decade
Totaal : 6
oktober, 3e decade
Totaal : 16
 Gegevens tonen Fenologie tonen Grote Gele Kwikstaart
70
augustus, 3e decade
Totaal : 1
september, 1e decade
Totaal : 2
september, 2e decade
Totaal : 11
september, 3e decade
Totaal : 18
oktober, 1e decade
Totaal : 24
oktober, 2e decade
Totaal : 13
oktober, 3e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Koperwiek
74
oktober, 2e decade
Totaal : 5
oktober, 3e decade
Totaal : 56
november, 1e decade
Totaal : 13
 Gegevens tonen Fenologie tonen Sijs
584
oktober, 2e decade
Totaal : 129
oktober, 3e decade
Totaal : 189
november, 1e decade
Totaal : 266
 Gegevens tonen Fenologie tonen Kruisbek
100
augustus, 3e decade
Totaal : 1
september, 2e decade
Totaal : 8
september, 3e decade
Totaal : 11
oktober, 1e decade
Totaal : 22
oktober, 2e decade
Totaal : 4
oktober, 3e decade
Totaal : 49
november, 1e decade
Totaal : 5

Andere soorten
Totaal
jan
00h00
feb
00h00
maa
00h00
apr
00h00
mei
00h00
jun
00h00
jul
160h00
aug
367h30
sep
341h55
okt
294h40
nov
41h50
dec
00h00
 Gegevens tonen No aves
0
 Gegevens tonen Fenologie tonen Grauwe Gans
7
oktober, 3e decade
Totaal : 7
 Gegevens tonen Fenologie tonen Grote Zilverreiger
2
september, 1e decade
Totaal : 2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Purperreiger
4
augustus, 3e decade
Totaal : 3
september, 3e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Lepelaar
1
oktober, 3e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen ongedetermineerde roofvogel
217
augustus, 2e decade
Totaal : 60
augustus, 3e decade
Totaal : 149
september, 2e decade
Totaal : 6
september, 3e decade
Totaal : 1
oktober, 1e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Grijze Wouw
3
juli, 3e decade
Totaal : 1
oktober, 1e decade
Totaal : 2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Steppekiekendief
4
september, 1e decade
Totaal : 1
september, 2e decade
Totaal : 1
september, 3e decade
Totaal : 2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Havik
3
september, 2e decade
Totaal : 1
oktober, 1e decade
Totaal : 2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Falco naumanni / tinnunculus
7
juli, 3e decade
Totaal : 1
augustus, 3e decade
Totaal : 4
september, 1e decade
Totaal : 2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Morinelplevier
1
september, 3e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Watersnip
1
oktober, 1e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Regenwulp
1
augustus, 2e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Witgat
4
augustus, 2e decade
Totaal : 1
augustus, 3e decade
Totaal : 2
september, 3e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Bosruiter
1
augustus, 2e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen ongedetermineerde meeuw
13
september, 2e decade
Totaal : 13
 Gegevens tonen Fenologie tonen Kleine Mantelmeeuw
37
september, 2e decade
Totaal : 33
september, 3e decade
Totaal : 4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Koekoek
2
augustus, 1e decade
Totaal : 1
augustus, 3e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Velduil
1
oktober, 3e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Gierzwaluw
20420
juli, 2e decade
Totaal : 14043
juli, 3e decade
Totaal : 2096
augustus, 1e decade
Totaal : 3832
augustus, 2e decade
Totaal : 349
augustus, 3e decade
Totaal : 92
september, 1e decade
Totaal : 4
september, 2e decade
Totaal : 4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Alpengierzwaluw
15
augustus, 1e decade
Totaal : 2
augustus, 2e decade
Totaal : 2
augustus, 3e decade
Totaal : 9
september, 3e decade
Totaal : 1
oktober, 1e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Bijeneter
65
augustus, 1e decade
Totaal : 65
 Gegevens tonen Fenologie tonen Boomleeuwerik
245
september, 3e decade
Totaal : 4
oktober, 1e decade
Totaal : 17
oktober, 2e decade
Totaal : 106
oktober, 3e decade
Totaal : 116
november, 1e decade
Totaal : 2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Veldleeuwerik
836
oktober, 1e decade
Totaal : 101
oktober, 2e decade
Totaal : 215
oktober, 3e decade
Totaal : 500
november, 1e decade
Totaal : 20
 Gegevens tonen Fenologie tonen Oeverzwaluw
123
juli, 3e decade
Totaal : 5
augustus, 2e decade
Totaal : 36
augustus, 3e decade
Totaal : 49
september, 1e decade
Totaal : 27
september, 2e decade
Totaal : 5
september, 3e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Boerenzwaluw
2341
juli, 2e decade
Totaal : 12
juli, 3e decade
Totaal : 3
augustus, 1e decade
Totaal : 20
augustus, 2e decade
Totaal : 50
augustus, 3e decade
Totaal : 120
september, 1e decade
Totaal : 187
september, 2e decade
Totaal : 726
september, 3e decade
Totaal : 399
oktober, 1e decade
Totaal : 776
oktober, 2e decade
Totaal : 32
oktober, 3e decade
Totaal : 16
 Gegevens tonen Fenologie tonen Huiszwaluw
2975
juli, 2e decade
Totaal : 78
juli, 3e decade
Totaal : 420
augustus, 1e decade
Totaal : 335
augustus, 2e decade
Totaal : 455
augustus, 3e decade
Totaal : 707
september, 1e decade
Totaal : 476
september, 2e decade
Totaal : 403
september, 3e decade
Totaal : 33
oktober, 1e decade
Totaal : 66
oktober, 3e decade
Totaal : 2
 Gegevens tonen Fenologie tonen ongedetermineerde pieper
20
september, 3e decade
Totaal : 5
oktober, 2e decade
Totaal : 15
 Gegevens tonen Fenologie tonen Duinpieper
32
augustus, 2e decade
Totaal : 8
augustus, 3e decade
Totaal : 14
september, 1e decade
Totaal : 4
september, 2e decade
Totaal : 5
september, 3e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Boompieper
367
augustus, 2e decade
Totaal : 59
augustus, 3e decade
Totaal : 89
september, 1e decade
Totaal : 143
september, 2e decade
Totaal : 37
september, 3e decade
Totaal : 16
oktober, 1e decade
Totaal : 18
oktober, 2e decade
Totaal : 5
 Gegevens tonen Fenologie tonen Graspieper
3375
september, 2e decade
Totaal : 7
september, 3e decade
Totaal : 34
oktober, 1e decade
Totaal : 1746
oktober, 2e decade
Totaal : 1046
oktober, 3e decade
Totaal : 339
november, 1e decade
Totaal : 203
 Gegevens tonen Fenologie tonen Gele Kwikstaart
639
juli, 3e decade
Totaal : 1
augustus, 3e decade
Totaal : 66
september, 1e decade
Totaal : 111
september, 2e decade
Totaal : 407
september, 3e decade
Totaal : 41
oktober, 1e decade
Totaal : 12
oktober, 3e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Witte Kwikstaart
1874
augustus, 3e decade
Totaal : 1
september, 1e decade
Totaal : 1
september, 3e decade
Totaal : 6
oktober, 1e decade
Totaal : 179
oktober, 2e decade
Totaal : 1328
oktober, 3e decade
Totaal : 288
november, 1e decade
Totaal : 71
 Gegevens tonen Fenologie tonen ongedetermineerde lijster
1
oktober, 3e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Zwarte Roodstaart
5
oktober, 2e decade
Totaal : 2
oktober, 3e decade
Totaal : 3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Tapuit
1
oktober, 1e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Beflijster
12
september, 3e decade
Totaal : 2
oktober, 1e decade
Totaal : 9
oktober, 2e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Merel
19
oktober, 1e decade
Totaal : 3
oktober, 2e decade
Totaal : 12
oktober, 3e decade
Totaal : 4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Kramsvogel
24
oktober, 2e decade
Totaal : 1
oktober, 3e decade
Totaal : 5
november, 1e decade
Totaal : 18
 Gegevens tonen Fenologie tonen Zanglijster
95
september, 3e decade
Totaal : 3
oktober, 1e decade
Totaal : 56
oktober, 2e decade
Totaal : 22
oktober, 3e decade
Totaal : 10
november, 1e decade
Totaal : 4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Grote Lijster
464
oktober, 1e decade
Totaal : 47
oktober, 2e decade
Totaal : 53
oktober, 3e decade
Totaal : 318
november, 1e decade
Totaal : 46
 Gegevens tonen Fenologie tonen Bladkoninkje
3
oktober, 1e decade
Totaal : 3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Tjifttjaf
120
oktober, 1e decade
Totaal : 34
oktober, 2e decade
Totaal : 78
oktober, 3e decade
Totaal : 4
november, 1e decade
Totaal : 4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Vuurgoudhaan
4
oktober, 2e decade
Totaal : 4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Rotskruiper
1
oktober, 1e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Kauw
39
oktober, 3e decade
Totaal : 39
 Gegevens tonen Fenologie tonen Spreeuw
6653
juli, 3e decade
Totaal : 32
september, 2e decade
Totaal : 1
september, 3e decade
Totaal : 1
oktober, 1e decade
Totaal : 16
oktober, 2e decade
Totaal : 150
oktober, 3e decade
Totaal : 4289
november, 1e decade
Totaal : 2164
 Gegevens tonen Fenologie tonen ongedetermineerde zangvogel
566
oktober, 2e decade
Totaal : 432
oktober, 3e decade
Totaal : 134
 Gegevens tonen Fenologie tonen Vink
48599
september, 3e decade
Totaal : 14
oktober, 1e decade
Totaal : 1356
oktober, 2e decade
Totaal : 20679
oktober, 3e decade
Totaal : 18898
november, 1e decade
Totaal : 7652
 Gegevens tonen Fenologie tonen Keep
33
oktober, 2e decade
Totaal : 11
oktober, 3e decade
Totaal : 16
november, 1e decade
Totaal : 6
 Gegevens tonen Fenologie tonen Europese Kanarie
193
oktober, 1e decade
Totaal : 23
oktober, 2e decade
Totaal : 84
oktober, 3e decade
Totaal : 44
november, 1e decade
Totaal : 42
 Gegevens tonen Fenologie tonen Citroenkanarie
1
oktober, 1e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Groenling
33
oktober, 1e decade
Totaal : 3
oktober, 2e decade
Totaal : 15
oktober, 3e decade
Totaal : 5
november, 1e decade
Totaal : 10
 Gegevens tonen Fenologie tonen Putter
3114
september, 3e decade
Totaal : 10
oktober, 1e decade
Totaal : 66
oktober, 2e decade
Totaal : 458
oktober, 3e decade
Totaal : 1407
november, 1e decade
Totaal : 1173
 Gegevens tonen Fenologie tonen Kneu
3353
oktober, 1e decade
Totaal : 963
oktober, 2e decade
Totaal : 1083
oktober, 3e decade
Totaal : 873
november, 1e decade
Totaal : 434
 Gegevens tonen Fenologie tonen Goudvink
6
oktober, 2e decade
Totaal : 3
oktober, 3e decade
Totaal : 2
november, 1e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Geelgors
12
oktober, 1e decade
Totaal : 1
oktober, 2e decade
Totaal : 1
oktober, 3e decade
Totaal : 6
november, 1e decade
Totaal : 4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Cirlgors
1
november, 1e decade
Totaal : 1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Ortolaan
34
augustus, 2e decade
Totaal : 2
september, 1e decade
Totaal : 22
september, 2e decade
Totaal : 7
september, 3e decade
Totaal : 3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Rietgors
201
oktober, 2e decade
Totaal : 24
oktober, 3e decade
Totaal : 88
november, 1e decade
Totaal : 89
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2020