fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Bau de la Saoupe - Cassis, Bouches-du-Rhône (13)
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Voorstelling van de telposten

Toon:
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.migraction.net/pdffiles/news/small/BaudelaSaoupe1-3180.JPG
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.migraction.net/pdffiles/news/small/BaudelaSaoupe2-2780.JPG
Alle foto's

Natuurlijke omgeving van de telpost

De kliffen van Soubeyranes vormen de natuurlijke scheiding tussen de baaien van Cassis en la Ciotat. Zij trekken vanop een aanzienlijke afstand de aandacht omwille van hun rossige tint. Een van de hoogste pieken in het gebied is de Bau de la Saoupe en de kliffen vormen een typische cuesta van concentrische cirkels in het sedimentatiebekken van Beausset, gedeeltelijk overspoeld door de Middellandse Zee in de baai van la Ciotat.

De steile helling, uit het late Krijttijdperk, wordt gekenmerkt door een uitgesproken geometrisch onevenwicht: in het zuiden en zuidoosten wordt een indrukwekkend conglomeraat doorsneden door lagen van kalk en leem, getuigen van delta-achtige rivierafzettingen. De kliffen rijzen hier 400 m boven de zee uit en bieden indrukwekkende panorama's vanaf de vele uitkijkpunten. Meer in het noorden, achter de Bau de la Saoupe, gaan kalkafzettingen overwegen met een geringere landinvloed. De steile hellingen zijn dan ook heel wat bescheidener landinwaarts.

De meest opmerkelijke soorten in het gebied zijn Raaf, Oehoe, Slechtvalk, Rotszwaluw en 's winters ook Rotskruiper en Alpenheggenmus. De Europese Bulvleermuis (Tadarida teniotis) is ook vermeldenswaard. Dit is een van de grootste vleermuizen in Frankrijk met een merkwaardige bulldogachtige snoet en een rattestaart die voorbij het staartmembraan uitsteekt. De soort deelt vaak holten met Alpengierzwaluw.

Naar het centraal gedeelte van het bekken toe, op zuid- en oosthellingen, verlaten we de verticale wereld van de kliffen. Een netwerk van weelderige valleien voert het oppervlaktewater af naar de baai van La Ciotat. We treffen hier een typische garrigue aan (Aleppo-den Pinus halepensis, Cistus sp., Rozemarijn Rosmarinus officinalis, Hulsteik Quercus coccifera, Steenlinde Phillyrea sp., Mirte Myrtus communis, Aardbeiboom Arbutus unedo, Mastiekboom Pistacia lentiscus, Terpentijnboom Pistacia terebinthus, etc.). De vegetatie blijft laag door regelmatige branden in de zomer. Volwassen bomen komen enkel in een paar beschutte valleien voor. Gedurende de herfst trekken de dieproze bloemen van Veelbloemige Dophei Erica multiflora zwermen bijen en hommels aan.

De bergkam is bereikbaar via een schilderachtige route, vanuit la Ciotat of Cassis. Bau de la Saoupe is het best bereikbaar vanuit Cassis via de "Pas de la Colle". Van hieruit ontdekt u een prachtig uitzicht over de heuvels van de Provence en een strategisch gelegen trektelpost. In 2012 werd het gebied opgenomen in het Nationaal Park van de Calanques.

Historiek van de telpost

Bau de la Saoupe is een vrij recente trektelpost, met de eerste tellingen in 2007 door de natuurveniging "la Chevêche" (Steenuil). Er bestaan onregelmatige tellingen in de omgeving, waaronder Gineste (tussen Marseille en Cassis), plaatselijk bekend voor de Houtduiventrek in oktober, of het gebied rond de route des crêtes, tussen Cassis en La Ciotat. Bau de la Saoupe blijkt een van de beste telposten in de regio. Hij heeft een ideale ligging tussen de baaien van Cassis en La Ciotat, biedt een wijds zicht op de omgeving en wordt minder druk bezocht door toeristen die de "route des crêtes" volgen.

Ornithologisch belang, kenmerkende soorten

In 2008, werden tijdens een najaarstelling ongeveer 60 soorten waargenomen op de Bau de la Saoupe. De lijst werd aangevoerd door Boeren- en Huiszwaluwen. Daarna volgen Vink, Houtduif, Spreeuw en Alpengierzwaluw, met enkele honderden exemplaren van elke soort. Acht roofvogelsoorten werden genoteerd: Wespendief, Zwarte Wouw, Slangenarend, Bruine Kiekendief, Sperwer, Boomvalk, Slechtvalk en de zeldzame Eleonora's Valk. Daarnaast werden negen vinkachtigen opgetekend (waaronder Keep, Appelvink en Kruisbek). De schaarse soorten, de krenten in de vogelpap, waren Beflijster, Vale Gierzwaluw en Rotskruiper. Vanaf de telpost zien we regelmatig Slechtvalken, aangetrokken door de trekvogels. De stootduik van de snelste roofvogel ter wereld is altijd een verrassend spektakel.

Trekverloop

Voor zover gekend, is de telpost interessant op najaarstrek, van september tot november.

Bezoekers

Er is geen onthaalcentrum voor bezoekers maar iedereen is welkom. Vrijwilligers staan in voor de trektellingen en het gaat hierbij overwegend om leden van La Chevêche.

Routebeschrijving

Volg vanuit Cassis de D559 naar La Ciotat. Neem net buiten de agglomeratie van Cassis de D141 (volg de borden "route des crêtes") naar Pas de la Colle; sla links af (D141a) naar de zendmast op de Bau de la Saoupe. De telpost bevindt zich in de eerste opvallende bocht.

Eten en logeren

De regio is zeer toeristisch en biedt een rijk aanbod aan overnachtingsmogelijkheden in de buurt van de telpost, van een camping tot een viersterrenhotel (maar ook kamers en vakantiehuisjes).
Website van het toerismebureau: http://www.ot-cassis.com/sejourner/hebergements/


Contact

Association la Chevêche
Maison de Quartier d'Eoures
Place Jean-Baptiste Auffan
13011 Marseille
Tel. 04 91 27 20 87

 

Email: mailto:contact@cheveche.fr

Website: http://www.cheveche.fr

Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2021