fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Pierre-Aiguille - Crozes-Hermitage, Drôme (26)
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Voorstelling van de telposten

Toon:
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.migraction.net/pdffiles/news/small/pierraig9-JT-1738.jpg
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.migraction.net/pdffiles/news/small/pierraig2-AndraUlmer(1)-4876.jpg
Alle foto's

De telpost

De telpost van Pierre-Aiguille (hoogte : 336 m) bevindt zich op de heuvel van l’Hermitage. Hij kijkt uit over de steden Tain-l’Hermitage en Tournon-sur-Rhône, gescheiden door de Rhône. Het uitzichtpunt ligt meer dan 200 m boven de stroom. Het biedt een panoramisch uitzicht rondom. In het noordoosten en het zuidoosten zie je de Alpen en de Vooralpen met hun ruw reliëf. Bij mooi weer zie je de Mont-blanc, l’Avant-Pays Savoyard, de Chartreuse, l’Oisans, de Vercors, de Diois, les Baronnies en Mont Ventoux. In het zuiden verdwijnt de Rhône achter de heuvels van de Bas Vivarais, nadat hij zich door de vlakte van Valence geslingerd heeft en het water van de Isère opgevangen heeft. Van het zuidoosten tot het noordwesten zie je de plateaus en bergen van de Ardèche, met de pieken van de monts Mézenc en Gerbier des Joncs. In het noorden, uiteindelijk, zie je het massief van de Pilat. 
Pierre-Aiguille bevindt zich aan de zuidgrens van een reeks granietheuvels, afgezonderd van het Centraal Massief door de Rhône.  

De natuurlijke omgeving van de telpost bestaat uit wijngaarden, schrale graslanden, rotsige heuveltoppen, heide met struikopslag en bossen met Donzige Eik en Steeneik. 
De flora omvat enkele bijzonder plantensoorten voor deze zijde van de Rhône. Omwille van de mediterrane invloed tref je hier ook soorten aan die je misschien zo noordelijk niet zo verwachten. Die rijkdom weerspiegelt zich ook onder de broedvogels: Baardgrasmus, Kleine Zwartkop, Oehoe, Bijeneter, Bergfluiter, Boomleeuwerik, Cirlgors, Nachtzwaluw, Slangenarend, Alpengierzwaluw. De Parelhagedis, de grootste Europese hagedis, werd hier in 2007 ontdekt. 

Ornithologisch belang, emblematische soorten

De telpost van Pierre-Aiguille spreekt vooral aan omwille van de goede verscheidenheid aan soms spectaculaire soorten: watervogels, zangvogels, roofvogels, duiven, ooievaars, Kraanvogels, Gierzwaluwen. Tot nu toe werden 135 soorten vastgesteld.

Meerdere soorten zijn in goede aantallen te zien vanaf de telpost. Kokmeeuw is een talrijke doortrekker, met jaarlijks 15000 tot 25000 exemplaren. Een andere talrijke doortrekker is Aalscholver (7000 à 15000 per jaar). Tijdens topdagen volgen de groepen van soms meerdere honderden exemplaren elkaar op, voornamelijk in de ochtend maar soms de hele dag door.  Kleine Mantelmeeuw is ook een regelmatige doortrekker. De aantallen zijn de laatste jaren sterk toegenomen met meer dan 1000 exemplaren in 2007. Na de kustlijn van de Languedoc vormt de Rhônevallei de belangrijkste trekroute in Frankrijk voor Witte Ooievaar. Meerdere honderden Ooievaars trekken hier jaarlijks door (maximum 583 in 2007) en de aantallen nemen toe. Roofvogels zijn hier ook te zien. Zwarte Wouw, Buizerd en Wespendief zijn de talrijkste soorten met 1500 à 3800 exemplaren per jaar. Er worden soms meer dan 4000 Zwarte Wouwen op een jaar geteld. Hierna volgen Sperwer (500-1000 per seizoen), Bruine Kiekendief (250-450 vogels), Rode Wouw en Torenvalk (met 200-300 exemplaren).  
Houtduif scoort ook goed maar is minder talrijk dan op Col de l’Escrinet : er worden 1500 tot 4000 exemplaren per seizoen geteld. Holenduif is heel wat zeldzamer en komt voor in monospecifieke groepen in februari en gemengde gropen met Houtduif in maart.  

Tussen de talrijkste soorten worden ook heel wat ander vogelsoorten opgemerkt. Roofvogels die hier in kleiner aantal doortrekken omvatten Boomvalk (100 ex.), Visarend (80-120), Slangenarend (30-40), Blauwe Kiekendief (20-40), Grauwe Kiekendief (10-20), Smelleken (2-8) en ook Slechtvalk (1-8). Andere soorten werden hier 1 of 2 keer gezien: Dwergarend, Bastaardarend, Zeearend, Steppekiekendief en Roodpootvalk. 
Tussen de Kokmeeuwen worden ook Stormmeeuwen en Zwartkopmeeuwen gezien. Steltlopers trekken vaak 's nachts en zijn gebonden aan wetlands. De twee courantste steltlopers zijn Wulp en Kieviet. Andere watervogels omvatten eenden en reigers. Er trekken jaarlijks meer dan 100 Blauwe Reigers over. Daarnaast zien we Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger, Purperreiger, Koereiger en zelden een Kwak.  Pijlstaart is de talrijkste eend. 

De doortrek van Kraanvogels neemt toe in de Rhônevallei. Voor zangvogeltrek is Pierre-Aiguille minder geschikt dan Leucate of L'Escrinet. De diversiteit vertoont wel overeenkomsten. De rijkdom van de natuurlijke omgeving zorgt voor jaarlijkse waarnemingen van een aantal bergsoorten: Rotskruiper, Alpenheggenmus, Beflijster, Sneeuwvink, Blauwe Rotslijster, enz. In april en mei stelen duizenden Boerenzwaluwen en Gierzwaluwen de show.

Historiek

De telpost werd ontdekt in 1995; met in 1998 voor het eerst een permanentie. Onderstaande tabel toont de telperiode van 1998 t.e.m. 2007 : 

 

Jaar
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
2006
2007
Begin telling
18 maa.
17 maa.
10 maa.
03 maa.
09 feb.
01 maa.
15 feb.
 
Onregelmatig
01 maa.
22 jan.
Einde telling
31 maa.
06 apr.
08 apr.
01 apr.
20 apr.
31 maa.
15 apr.
08 apr.
18 mei

 De kwaliteit van de tellingen is in de loop van de jaren verbeterd, zowel door de inschakeling van gesalieerde tellers als door een langere telperiode.

Kalender

De eerste trekbewegingen worden midden januari vastgesteld. Koperwieken en Kramsvogels keren terug. Geelpootmeeuwen trekken ook vroeg. In februari is er al wat meer trek zichtbaar: er is een lijsterpiek, Kokmeeuwen en Aalscholvers beginnen te passeren. Als het zacht weer is in Zuid-Frankijk komen ook de eerste Buizerds door. Laatstgenoemde soorten trekken vooral vanaf de tweede februarihelft. Dan komen ook de eerste groepen Ooievaars door, met een trekpiek tussen 25 februari en 5 maart. In maart komen komen vogels door die overwegend ten zuiden van de Sahel overwinterd hebben : Zwarte Wouw, Visarend, Slangenarend, Huis- en Boerenzwaluw... Tijdens de eerste helft van maart bereikt Kokmeeuw een trekpiek. Voor Buizerd en Rode Wouw is de trekpiek gelijkaardig (soms zelfs met dezelfde topdag). Tegen het einde van maart komt de trekpiek van Zwarte Wouw, Visarend, Aalscholver en Kleine Mantelmeeuw. De diversiteit neemt toe : Bruine Kiekendieven, Torenvalken, Sperwers en Zwarte Ooievaars vergezellen thermiekpompen met de twee wouwen, Buizerd en Slangenarend. Begin april bereikt het spektakel zijn hoogtepunt. De meeste roofvogelsoorten worden nu dagelijks gezien. In de lucht zie je de twee ooievaarsoorten, zwaluwen en Gierzwaluwen. Je maakt ook kans op een zeldzamere soort (Hop, Rotskruiper). Vinkachtigen en Gele Kwikstaarten trekken regelmatig over. Boven de Rhône vliegen geregeld moerassterns. Eind april is het weer wat rustiger. Er komt nog af en toe een roofvogel door. Alleen de Gierzwaluwen en de Boerenzwaluwen herinneren nog aan het voorbije trekgeweld. Nu komen de eerste Wespendieven door. De Wespendieventrek duurt hooguit 3 à 4 weken met een piek in de eerste meihelft. Ook dan zien we nog heel wat verschillende soorten, maar dan in lagere aantallen (wouwen, Buizerd, Sperwer, ooievaars...).  

Bezoekers

CORA Drôme huurt jaarlijks een gîte in de buurt van het uitkijkpunt. Hierin kunnen tellers en vrijwilligers logeren. De telperiode loop van 15 februari t.e.m. 15 april.  

Routebeschrijving

Met de auto: neem vanuit het zuiden of het oosten de snelweg A7, afrit Tain l’Hermitage, rij naar het centrum van Tain l’Hermitage, en volg « Route des belvédères » / Larnage. Het uitkijkpunt wordt al snel aangeduid met borden. neem vanuit het noorden de N7, neem 2 km voorbij de afrit van Gervans naar rechts, richting « Crozes-Hermitage », neem in het centrum van het dorp naar rechts en volg de borden « belvédère de Pierre-Aiguille ».

Spoorweg: "Gare SNCF" in Tain l’Hermitage (4 km). TGV-station op 15 km.
 
Overnachting, restaurants 

Er zijn verscheidene gîtes in de buurt van de telpost. Er zijn ook heel wat restaurants met streekgerechten en gastromische specialiteiten in Tournon-sur-Rhône en Tain l’Hermitage. Maak van de gelegenheid gebruik om de wijnkelders van de côtes du Rhône te bezoeken (coöperatieven en zelfstandigen). 

Contact

CORA Drôme
3, côte des Chapeliers
26100 Romans sur Isère
cora26@9business.fr 04-75-05-14-79

Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2024