fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Cap Gris-Nez - Audinghen, Pas-de-Calais (62)
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Voorstelling van de telposten

Toon:
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.migraction.net/pdffiles/news/small/observateurs_Cap_Gris-nez_ERousseau-6861.JPG
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.migraction.net/pdffiles/news/small/Labbe_parasite_B_Paepegaey-8863.jpg
Alle foto's

Natuurlijke omgeving van de telpost

Cap Gris-Nez is een 45 meter hoge klif uit het Juratijdperk aan de Franse zijde van de Straat van Dover, waar Noordzee en Kanaal elkaar ontmoeten. Het Nauw van Calais (Kales) is hier amper 28 km breed.

Het gebied behoort tot de bocage van de Boulonnais en maakt deel uit van het Regionaal Natuurpark des caps et marais d’Opale  en van de geklasseerde 'grand site' van les Deux Caps (met inbegrip van Cap Blanc-Nez). Tegenwoordig zijn 146 hectaren in eigendom van het Conservatoire du Littoral.

Historiek

Cap Gris-Nez trekt al jarenlang zeetrektellers aan en de eerste gepubliceerde gegevens dateren van 1957. Gedurende de jaren 1960 en 1970 volgden meerdere 'generaties' zeektrektellers elkaar op. In het begin toonden voornamelijk Vlaamse en Engelse veldornithologen het belang van deze najaarstelpost aan. Vanaf het einde van de jaren 1980 tot in 1996 namen plaatselijke waarnemers de fakkel over. Sindsdien zijn de waarnemingen regelmatig, waardoor een eerste gedetailleerd overzicht kan opgesteld worden over het trekverloop in voor- en najaar.  

De nabijheid van Le Clipon, een uitstekende zeetrektelpost, overschaduwt tijdelijk Cap Gris-Nez. Waarnemers trekken naar Duinkerken hoewel er nog onregelmatige tellingen gehouden worden. Pas in 2005 komt er opnieuw enige regelmaat in de tellingen, met ongeveer 1000 teluren per jaar, verdeeld over voor- en najaar.

Ornithologisch belang, doelsoorten

Cap Gris-Nez ligt in de 'bottleneck' van het Nauw van Calais. Hierdoor kunnen tal van zeevogels waargenomen worden, die vanaf het vasteland zelden goed waarneembaar zijn. De telpost is zowel in het voor- als in het najaar strategisch gelegen voor zeetrektellingen.

Dungeness in het graafschap Kent, Verenigd Koninkrijk, ligt aan de overzijde en beschikt over een " Bird Observatory " waar vrijwel dagelijks waargenomen wordt. Beide telposten maken interessante vergelijkingen mogelijk en leiden tot een beter begrip van de trek doorheen de Straat van Dover die zeer variabel is en sterk afhangt van de windrichting.

Hoewel alle soorten geteld worden, ligt de nadruk bij zeevogels (Jan-van-gent, pijlstormvogels, jagers, duikers, alkachtigen...) …) en kustvogels (eenden, steltlopers, meeuwen en sterns). 
Zeetrektellers zijn voornamelijk actief van eind augustus t.e.m. begin november. In die periode kunnen tal van zeevogels waargenomen worden : Vorkstaartmeeuwen, vier jagersoorten, Grauwe, Noordse en Vale Pijlstormvogels, Rosse Franjepoten...

Het voorjaar levert minder zeevogels op. Toch is ook de voorjaarstrek over zee niet te verwaarlozen (van midden maart tot midden mei). 

Hoewel de belangstelling hoofdzakelijk naar zeevogels uitgaat, is Cap Gris-Nez ook geschikt voor de trek van landvogels (zangvogels, roofvogels). Vanaf de top van de kliffen worden zowel trekvogels waargenomen die de kust volgen, als vogels die uit Engeland komen of naar Engeland vliegen.

Bezoekers

Er is geen infrastructuur voor de ontvangst van bezoekers. De regelmatige tellingen worden hoofdzakelijk verricht door begeesterde vrijwilligers, voor het merendeel leden van de vereniging Le Clipon.

Dat neemt niet weg dat we voor het onthaal van kleine groepen of individuele waarnemers kunnen zorgen, naar gelang de beschikbaarheid van de vaste trektellers. Contact is mogelijk via een van onderstaande mailadressen. Er wordt geteld tijdens alle weekends en 1 weekdag van maart tot mei en van juli tot november.

Reisroute

Met de auto:
Neem de snelweg A16 afrit Marquise vanuit Boulogne of Calais. Cap Gris-Nez is aangeduid vanaf de afrit. 

Met de trein:
Het station van Wimereux is het dichtst bij de telpost maar zonder auto is Cap Gris-Nez moeilijk bereikbaar. Reken op 45 minuten met de fiets vanaf Wimereux. Met het openbaar vervoer (bus) geraak je niet dichter dan het centrum van Audinghen.  Vanaf daar is het nog 30 minuten te voet naar de kaap.

Overnachtingen

De regio is zeer toeristisch. Er zijn dan ook heel wat mogelijkheden om in de buurt van de telpost te eten en te overnachten.  Van campings tot een viersterrenhotel, er is keuze genoeg voor ieders beurs. 
Website van Office de tourisme: 
www.terredes2caps.fr/  
Een greep uit de overnachtingsmogelijkheden :
1. 
www.gite-capgrisnez.com/index.htm
2. cap-gris-nez.oudormir.net/cap-gris-nez-audinghengites.html
3. www.les-chambres-d-hotes.com/liens-site.php


Contact

Website: seawatchcgn.free.fr
Nicolas Selosse nicolas.selosse@gmail.com
Ludovic Scalabre lscalabre@gmail.com

Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2020