fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Etang de Canet-Saint-Nazaire - Saint-Nazaire, Pyrénées-Orientales (66)
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Voorstelling van de telposten

Toon:
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.migraction.net/pdffiles/news/small/Pres_de_la_Ville_2-4474.jpg
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.migraction.net/pdffiles/news/small/Prairies_de_ST_Nazaire_2-8973.jpg
Alle foto's

De natuurlijke omgeving van de telpost 

De voorjaarstrektelpost aan de lagune van Canet-Saint-Nazaire ligt langs de kust van de Pyrénées-Orientales. De waarnemingsplek is een lage heuvel met uitzicht over de vochtige weilanden die de lagune aan de westkant omgorden. De onmiddellijke omgeving bestaat uit moerasgebieden : de vochtige weilanden « Près de la ville », het rietland van Cagarell en de kustlagune.

De telpost is ideaal gelegen om trekvogels waar te nemen die de Pyreneeën overgestoken hebben via het grensgebergte van de Albarès. De iets hogere ligging geeft een panoramisch uitzicht over de lagune, de kuststrook in de richting van de Albarès en de vlakte van de Roussillon. Noordwestenwind - de beruchte tramontane - zorgt voor de beste waarnemingsomstandigheden. Die wind is in het najaar een belangrijk obstakel voor de meeste trekvogels die hoofdzakelijk van noordoost naar zuidwest trekken: zij drijven af naar de kust. Een andere eigenschap van de wind is dat hij trekvogels verplicht om lager te vliegen. Op windstille momenten of bij oosten- tot zuidoostenwind, vervalt die hindernis. De vogels winnen dan gemakkelijker hoogte, verdwijnen soms uit het zicht en zijn geneigd om meer landinwaarts te vliegen, langs de bergflanken rond de vlakte van de Roussillon.

Historiek van de tellingen

De voorjaarstrek aan de étang de Canet wordt al jarenlang gevolgd door plaatselijke vogelaars. De eerste partiële tellingen dateren van 1985-1986.  De telpost ligt op een belangrijke trekroute. Hij is een van de eerste rustplaatsen voor tal van trekvogels na de oversteek van het bergmassief van de Albarès. Dit is een van de laatste natuurgebieden langs de kust van de Roussillon. Hoewel dit gebied deel uitmaakt van het Natura 2000-netwerk, staat het onder  zware druk zoals tal van andere gebieden langs de Middellandse Zee (verstedelijking, sterke verstoring…).

Ornithologisch belang, doelsoorten

De interessante periode loopt van midden februari tot midden mei. Duizenden trekvogels passeren hier dan op weg naar hun broedgebieden.  Roofvogels, ooievaars, reigers, meeuwen, steltlopers, zangvogels, er is voor elk wat wils. Liefhebbers van zeldzaamheden zullen niet ontgoocheld zijn (Grijze Wouw, Eleonora’s Valk…).  

Wat roofvogels betreft, zorgen volgende soorten voor de aantallen : Wespendief, Zwarte Wouw, Bruine Kiekendief, Sperwer, Buizerd en Torenvalk. Heel wat Visarenden stoppen hier om te vissen. Het gebied is zeer geschikt voor Ooievaars met tot 2000 exemplaren in sommige voorjaren. Sommige Ooievaars fourageren in de Près de la ville in de buurt van de telpost. Kraanvogels zoeken soms hun gezelschap op. Meeuwachtigen zijn goed vertegenwoordigd : sterns (waaronder Reuzenstern) en meeuwen. Tienduizenden zangvogels trekken rakelings over de heuvel en schuilen zo voor de sterke wind die regelmatig de kuststrook teistert. Het is een goede plek voor gierzwaluwen, zwaluwen, vinken, Europese Kanaries, kwikstaarten, Bijeneters, Scharrelaars, enz.

Als de weersomstandigheden ongunstig zijn voor de trek, dan is er nog keuze te over om in een grote verscheidenheid aan natuurlijke biotopen in de buurt van de zee vogels waar te nemen. Voorbeelden van het soortenaanbod zijn Purperkoet, Zwarte Ibis, Witvleugelstern, Audouins Meeuw, Dunbekmeeuw, alle Franse reigerachtigen, ralachtigen, Vorkstaartplevieren, enz.

Reisroute

De heuvel van Saint-Nazaire is goed te bereiken vanuit het gelijknamige dorp. Het is mogelijk om te parkeren op een kleine parking nabij een woonwijk.  De telpost ligt op ongeveer 100 m van de parking. Het laatste gedeelte is te voet: de toegang tot de braakliggende terreinen is verboden voor auto's.  

Eten en verblijf

De telpost ligt nabij de badplaats Canet-en-Roussillon. Daar zijn tal van logeermogelijkheden en restaurants.

Contact

Groupe Ornithologique du Roussillon

4, rue Béranger 66000 Perpignan

Tel : 04.68.51.20.01

Email : mailto:gor2@wanadoo.fr

Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2023