fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
 - 
Actieplan
 - 
Wie zijn wij?
 - 
Nieuws
 - 
De rapporten
Onze partners

Mission Migration, een netwerk van verenigingen: samen sterk voor een betere bescherming van trekvogels

Frankrijk, een hotspot voor vogeltrek...

Frankrijk is ideaal gelegen om vogeltrek te bewonderen. Haar geografische ligging en grote verscheidenheid aan landschappen zijn een uitnodiging voor tientallen miljoenen trekvogels. Tijdens de trekperiodes komen in Europa naar schatting vijf miljard vogels in beweging. In het voorjaar zoeken ze hun broedgebieden op en in het najaar hun winterkwartieren. Vrijwel het hele jaar door zijn er vogels op trek met kalmere periodes in juni-juli (broedtijd) en december-januari (mid-winter). Omwille van de grote aantallen trekvogels draagt Frankrijk een grote internationale verantwoordelijkheid in het behoud van dit werelderfgoed.

 … maar niet zonder gevaar ! 

Toch is de toekomst van heel wat trekvogels onzeker, zoals het laatste rapport van BirdLife International over de status van Europese vogels nogmaals bewijst. Vogels worden op trek al duizenden jaren met natuurlijke problemen geconfronteerd: voedselschaarste, ongunstige weersomstandigheden, uitputting, predatie, ziekte enz. Daarenboven beïnvloedt de mens meer en meer het trekverloop. Natuurgebieden worden bedreigd en raken gefragmenteerd, moerasgebieden betalen een zware tol, het aantal insecten neemt af, de bebouwde oppervlakte neemt alsmaar toe, lichtvervuiling, hoogspanningslijnen, toxines, intensivering van de landbouw, overdreven jacht ... de bedreigingen door de mens zijn te talrijk om op te noemen. Ingrijpende veranderingen stapelen zich in sneltempo op en gaan het aanpassingsvermogen van heel wat soorten te boven. Vogels ondervinden de klimaatsveranderingen aan den lijve: zo valt de insectenpiek voor sommige broedvogels niet meer samen met vraag naar voedsel door de bedelende nestjongen. Er moet nog heel wat werk verzet worden om snel te begrijpen waarom sommige vogelsoorten in aantal afnemen. Alleen dan kan er tijdig ingegrepen worden. Zoniet wordt de Countdown 2010, het jaartal waarin Europa de achteruitgang van de biodiversiteit wil stoppen of terugdringen, een fiasco.

In onderlinge samenwerking

In 2006 hebben acht verenigingen besloten tot samenwerking (LPO, OCL, CORA, GONm, Le Clipon, Picardie Nature, Groupe Ornithologique de Corse, Réserve Naturelle de l'Estuaire de la Seine). Zij kregen hierbij de steun van een aantal onafhankelijke waarnemers. Het resultaat van deze onderhandelingen was een actieplan, gespreid over vijf jaar om trekvogels beter en over lange termijn te beschermen. Deze koepel draagt de naam 'Mission Migration', een netwerk van actieve veldwaarnemers, natuurverenigingen en particulieren met een hart voor vogeltrek. De stuurgroep van Mission Migration, die bestaat uit vertegenwoordigers van de acht verenigingen, heeft zich als doel gesteld om in 2007 de middelen te creëren om een netwerk uit te bouwen, een kenniscentrum over vogeltrek. De website Migraction en de databank zijn een doeltreffende methode, uniek in Frankrijk. Vanaf 2008 gaat Mission Migration over tot de operationele fase van haar actieplan, met meer mensen en middelen voor trektellingen in het veld, de analyse van prioriteiten voor natuurbescherming en concrete beschermingsacties. Wij doen hierbij beroep op de verantwoordelijkheid van de burgers en de politici.

Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2022